Jäätmekäitluse/Ringmajanduse aastalõpu seminar

JÄÄTMEKÄITLUSE/RINGMAJANDUSE AASTALÕPU SEMINAR

 

Selle aasta viimase seminari korraldame 11.detsembril koostöös ringmajandus- ja jäätmeeksperdi PEETER EEK’iga.

PEETER EEK on lõpetanud 1989 Tartu Ülikooli  geoloogina, alates sellest töötas maakondlikus keskkonnateenistuses. Aastast 1993 olnud seotud jäätmekäitlusega, sh näiteks esimese Eestis EL Prügiladirektiivi nõuetele vastava Väätsa prügila rajamisega. Kogemusi on ta omandanud eelkõige Põhjamaades, aga ka mujal EL-s, Jaapanis, Taivanil jm.

Aastatel 2001-2017 töötas Keskkonnaministeeriumi Jäätmeosakonna juhatajana. Sellesse ajaperioodi jäid nii 2002., 2008. kui ka 2014. a. Riigi Jäätmekava koostamine, 2004 a jäätme- ja pakendiseaduse eelnõud koos paljude hilisemate muudatustega, üleminek korraldatud jäätmeveo mudelile, ligi 150 vana nõuetele mittevastanud prügila sulgemine ja uute ehitamine, laiendatud tootjavastutuse süsteemi rakendamine  jne – mis on viinud Eesti jäätmekäitluse kaasaegsele ja  EL nõutud tasemele kõigis olulistes küsimustes.

Aastast 2002 alates osalenud arvukatel koolitusüritustel jäätmevaldkonna eksperdina EL kandidaatriikides Balkanil, lisaks ka Ukrainas, Gruusias, Moldovas jt.  Praegu töötab keskkonnaeksperdi ja konsultandina.    

SEMINARI TEEMAD

 • Tagasivaade, millised on olnud Eesti riigi plaanid jäätmekäitluse arendamisel – mõtted lähtudes riigi jäätmekavadest – ja millist teed on läinud praktiline jäätmekäitlus.
 • Aasta lõpuni on loetud nädalad ja käes ongi tõehetk EL liikmesriikide poolt kokkulepitud korduskasutuseks ettevalmise ja materjalina ringlussevõtu sihtarvude täitmise osas.

Olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtmäär aastaks 2020 on 50%.

Täpselt aasta tagasi saatis Euroopa Komisjon sel teemal Eestile varajase hoiatuse raporti. Eesti oli üks 14 riigist, kes sellise hoiatuse said.

 • Keskkonnaministeeriumi poolt algselt plaanitud sisuliste muudatustest tänases jäätmekäitlussüsteemis on saanud muudatused paberil ja numbrites.

Ringlussevõtu arvutamiseks on kehtestatud neli arvutusmeetodit ning liikmesriikidele on jäetud otsustusvabadus, millist meetodit kasutada.

2018.a. oli arvutusmeetodi 2 kohaselt Eestis ringlussevõtt Eestis 31 %, arvutusmeetodi 4 kohaselt 28% ja arvutusmeetodi 1 kohaselt 49%. Erinevused on märkimisväärsed.

Mis saab aga siis, kui Euroopa Komisjon kehtestab aastal 2025 kõikidele liikmesriikidele ühtse arvutusmeetodi 4?

 • Tänase jäätmekäitlussüsteemi sisuliseks muutmiseks on pakutud erinevaid lahendusi.

Oma ettepanekutega on välja tulnud Keskkonnaministeerium, aga aktiivselt on mõtetega panustanud ka teised jäätmekäitlusega seotud osapooled. Mis on nendest ettepanekutest saanud ja kuidas peaksime edasi minema lähtudes teiste riikide kogemustest.

  • 05. juuliks 2020 tuleb Eestil üle võtta Euroopa Liidu jäätmedirektiivi nõuded:
 • Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise sihttase 55 protsendini,

aastaks 2030 60 protsendini ning aastaks 2035 tuleb olmejäätmeid ringlusesse võtta juba 65 protsenti.

 • Aastaks 2035 ei tohi prügilatesse ladestada enam kui 10 protsenti tekkivatest olmejäätmetest
 • Täpsustatakse jäätmete lakkamise üle otsustamise protsessi.
 • Kehtestatakse üldised miinimumnõuded laiendatud tootjavastutuse süsteemidele.
 • Nõue koguda liigiti paberit, metalli, plasti ja klaasi ning alates 01.jaanuarist 2023 biojäätmeid ja alates 1. jaanuarist 2025 ka tekstiili.
 • Pikas perspektiivis peame üle minema lineaarmajanduselt RINGMAJANDUSELE.

Kõikidel nendel teemadel arutamegi 11.detsembril toimuval seminaril.

SEMINARI AJAKAVA

9.30                      TERVITUSKOHV
10.00 – 12.00     SEMINAR (päeva esimene pool)
12.00 – 13.00     LÕUNA
13.00 – 15.30     SEMINAR (päeva teine pool)

 

Seminarile on oodatud kõik, kes tunnevad huvi  Eesti jäätmekäitluse arengu vastu ja mõtlevad ringmajanduse võtmes.

Seminar toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn).

Seminari osalustasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 98 EUR ja kõikidele teistele 118 EUR.
Osalustasu sisaldab seminari materjale, kohvipausi ja lõunasööki.

 

REGISTREERIMINE!
Seminarile registreerimiseks võtke ühendust aadressil margit@recycling.ee või telefonil 51 30 698