Põhjamaade nõupidamine

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid.

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel.

5. novembril toimus 2019. aasta sügisene kohtumine Tallinnas.
Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi ülevõtmist riikides ja ringlussevõtu sihtarvude saavutamist.

Lisaks andis Põhjamaade koostöövõrgustiku Norra esindaja Gunnar Grini (Norsk Industri jäätmekäitluse valdkonna direktor) Eesti Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud ringmajanduse konverentsi “Tark Tormab” raames ülevaate ringmajanduse edendamisest Norras.

Järgmine nõupidamine toimub 2. juunil 2020.

Põhilised tegevussuunad:

  • Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas.
  • Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise hetkeolukorra kaardistamine – jäätmekäitlust/jäätmete taaskasutamist
    reguleerivad õigusaktid, jäätmekäitlusettevõtete roll jäätmete taaskasutamise suurendamisel, aus konkurents
    jäätmekäitlusturul jne.
  • Ühiste seisukohtade kujundamine ja ühise sõnumi edastamine nii osalevate riikide riigiasutustele
    (keskkonnaministreerium, parlament jne) kui ka Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD’i tasandil.