Botaanikaaia teemapäev: Prügi – muudame suhtumist, prügi vs tooraine

KAVA

Teemapäeva moderaator on Juhan Hindov Tallinna Jäätmekeskusest

11.00-11.10        Avasõnad. Urve Sinijärv, Tallinna Botaanikaaia direktor

11.10-11.40        Jäätmete liigiti sorteerimine – kelle vastutus? Gaili Eding, Tootjavastustusorganisatsiooni turundus- ja kommunikatsioonijuht

Kes, kus, kuidas ja miks peab jäätmeid sorteerima? Milline on jäätmete sorteerimise tänane olukord Eestis ja milliste eesmärkideni peame lähiaastatel jõudma?

VIDEO “Hiiumaa ringmajanduse tsoon”. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)

11.40-12.00        Mida tehakse edasi liigiti kogutud jäätmetega. Alder Harkmann, OÜ Eesti Pakendiringluse juhatuse liige

Kuhu liiguvad pandimärgiseta pakendeid edasi, mis nendega ja nendest tehakse, mis saab materjalidest edasi.

12.00-12.50        Mida tehakse taarapunkti toodud pakenditega? Suzanne Meliste, OÜ Eesti Pandipakendi pakendiettevõtja teenusjuht

Kuidas ära hoida prügi teke avalikel üritustel? Kertu Tutk, OÜ Eesti Pandipakendi panditopsi projektijuht

Panditopsi teenus on mõeldud ürituste korraldajatele ning toitlustajatele, et asendada ühekordsed topsid ja nõud korduskasutatavate lahendustega.

12.50-13.00       Küsimused-vastused

LÕUNA  13.00-13.45 Avatud on kohvik

13.45-14.10        Mida saan teha mina, et vähendada jäätmeteketparandamiskultuurist ja toodete eluea pikendamise võimalustest. Kristiina Kerge, Kuhuviia.ee projektijuht ja Tatjana Lavrova, Kuhuviia.ee venekeelse kommunikatsiooni juht

14.10-15.10        Tallinna jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks. Rein Kalle, Tallinna Jäätmekeskuse juhataja

Biolagunevate jäätmete kogumine ja üleandmine on Tallinnas kohustuslik alates 1. aprillist 2023.a. Lennard Grant, Tallinna Jäätmekeskuse haldusjuht. Biojäätmete kogumismahutite jagamine.

Kompostmuld – koduaia rikkus tagasi mulda! Tallinna aiajäätmetest toodetud kvaliteetse komposti tootmine ja kasutamine koduaias. Sofia Pereskoka, Tallinna Jäätmekeskuse keskkonnaspetsialist. Tallinna Jäätmekeskus.

15.10-15.30        Kompostimine väikeaiapidajale. Erinevad võtted ja võimalused kompostimiseks toidu kasvatusel.

Teele Sikka, OÜ NutriLoop projektijuht. Uuenduslikud meetmed ja erinevad kompostimismeetodid: bokashi, Johnson-Su; vermikompost; trummel ja aun kompostimise erinevad matejalid.

15.30-16.20        Ringdisain kui lahendus. Reet Aus PhD, Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini ja Materjalilabor

DiMa vanemteadur. Tekstiilitööstuse mõju keskkonnale ja kuidas seda läbi ringdisaini vähendada. Tekstiili- ja moetööstuse toimimisest tulenevad probleemid läbi olelusringi. Tootmis- ja tarbijajärgsed jäätmed.

16.20-17.00        Dokumentaalfilm “Homme saabub paradiis“. Anna Hints, režissöör ja toidupäästja.
OÜ Stellar Film. Dokumentaalfilmi tutvustus ja esitlus. Maailm vaevleb prügiuputuse käes. Et päästa keskkonda ja oma laste tulevikku, on noored emad otsustanud peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Prügisukeldumisest.

17.00-17.10      Teemapäeva kokkuvõte moderaator Juhan Hindovilt, Tallinna Jäätmekeskuse avalike suhete juht

 

TEAVITUSPROGRAMM KONVERENTSISAALI EES

11.00 – 16.00   Tutvustused, infoteavitus

Raamatu: „Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus“ esitlus ja müük. Mahutite näidised. OÜ Eesti Pakendiringlus

Tallinna Jäätmekeskus jagab kohapeal tasuta 80 l ja 140 l biojäätmete mahuteid!
Tutvustus ja info kohapeal. Lepingute sõlmimise võimalus. Tallinna Jäätmekeskus

Näitlikud materjalid elektroonika ja lambi pirnide ümbertöötlemise kohta.Kuhuviia.ee

Näitlikud kompostimisvahendid. OÜ NutriLoop

Tutvumine ringsete toodetega. Disainer Reet Aus.

 

LASTEPROGRAMM ÕPPEKLASSIS

11.00 – 16.00   Tegevused, õppemängud, õppefilmid, viktoriinid, joonistamine.

VIDEOD: Õpetliku sisuga sorteerimist käsitlevad videod ja nendega seotud müütide ümberlükkamine.

MÄNG: Puhaste pakendite mänguline liigiti sorteerimine; teemaga seotud nuputamise ülesanded, auhinnad.  TVO

VIDEO: Vanapaberi teekond. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)

MÄNG: Õpetlik sorteerimismäng lastele. OÜ Eesti Pakendiringlus

Joonistamine, viktoriin, auhinnad lastele! Eesti Pandipakend OÜ

VIDEO: Liigiti kogumine ja korduskasutus (eesti k, vene k. ja subtiitritega). Kuhuviia.ee

MÄNG: Biolagunevate jäätmete sorteerimine. Tallinna Jäätmekeskus

MÄNGUD: Mõistekaardid – tooraine jagamine süsiniku ja lämmastiku allikaks. Pildimäng: Kes elavad kompostikastis. OÜ NutriLoop

 

Üritust toetab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL).
Teemapäev on osa Euroopa rohelise pealinna eriprogrammist Tallinna Botaanikaaias.