EJKL ÜLDKOOSOLEK

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub 22. mai 2019, kell 10.00