ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse TEABEPÄEV

30. novembril Tallinnas Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4) toimuval TEABEPÄEVAL vaatame tagasi tehtule ja peame plaane edasiste tegevuste osas

Alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 16.00.

Millest TEABEPÄEVAL räägime?

  • Eesti 2021.aasta tulemused jäätmekäitluse (jäätmete teke, ladestamine, taakasutamine) valdkonnas Keskkonnaagentuuri poolt kokku pandud andmete põhjal.
  • Kuidas teised Euroopa Liidu liikmesriigid on materjali ringlussevõtule seatud sihtarvude täitmisega hakkama saanud.
  • Kuidas on kohalikud omavalitsused oma ülesannetega jäätmekäitluse korraldamisel hakkama saanud.
  • Kuidas edeneb kohalike omavalitsuste koostöö ja kas liigiti kogumise arendamine on tõusnud kohalike omavalitsuste prioriteediks.
  • Millised on Keskkonnaministeeriumi seadusloome plaanid järgmiseks aastaks.
  • Kas jäätmevaldkonna digitaliseerimine annab meile võimaluse kiirelt ja efektiivselt saada andmeid valdkonnas toimuva kohta.
  • Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise osas on EL seadnud liikmesriikidele tähtaja 31.12.2023. Milline on biolagunevate jäätmete liigiti kogumise hetkeseis ja kui pikkade sammudega me liigume sihtmärgi poole.
  • Biolagunevad jäätmed on üks parimaid näiteid ringmajandusest. Kuidas mõjutab sisendmaterjali puhtus toote kvaliteeti. Kas koguda biolagunevaid jäätmeid kotiga või kotita.

AJAKAVA

9.45                     Hommikukohv

10.00 – 10.05     Sissejuhatus teabepäeva

Margit Rüütelmann, ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht           

10.05 – 10.35     Tulemusi kajastavad numbrid – jäätmete teke, ladestamine, taakasutamine jne 2021.a. andmete põhjal.
Aleksandr Taraskin, Keskkonnaagentuur

10.35 – 11.15     Ülevaade ringmajanduse ja jäätmekäitluse valdkonna seadusloome plaanidest 2023.
Sigrid Soomlais, Keskkonnaministeerium

11.15 – 11.45     Jäätmevaldkonna digitaliseerimine – kus oleme täna ja millised on Keskkonnaministeeriumi lähiaja plaanid.
Alar Valdmann, Keskkonnaministeerium

11.45 – 12.30     LÕUNASÖÖK

12.30 – 13.00     Kohalike omavalitsuste mured ja rõõmud jäätmekäitluse korraldamisel

Katrin Koppel, Keskkonnaministeerium

13.00 – 13.30     Kohalike omavalitsuste koostöö jäätmekäitluse korraldamisel. Millised muudatused on toimunud viimastel aastatel korraldatud jäätmeveo hangetingimustes ja kui tõsiselt võtavad kohalikud omavalitsused nõuet koguda jäätmeid liigiti.
Rait Pihelgas, Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

13.30 – 13.45    KOHVIPAUS

13.45 – 16.00     Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine – kotiga või kotita? Teeme selgeks, mis asjad on bioplastid ja millised on nende omadused.Kuidas mõjutab liigiti kogutud biojäätmete ehk sisendmaterjali puhtus komposti ja biogaasi kvaliteeti.
Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

 

Teabepäeval osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 108 EUR ja kõikidele teistele 128 EUR. 

Soovist osaleda veebivahendusel, andke teada kirjalikult.

Kui on soov osaleda veebivahendusel, siis palun andke teada ja loome ka selle võimaluse.