ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev

 Teabepäev toimub teisipäeval, 21. novembril 

TEABEPÄEVAL räägime sel aastal loodud Kliimaministeeriumi struktuurist ja tööjaotusest, õigusloomekavatsustest ringmajandus ja jäätmekäitluse valdkonnas, arengutestjäätmekäitluse digitaliseerimisest, kohalike omavalitsuste tegevustest liigiti kogumise arendamisel ja ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetustest ringmajanduse ja jäätmekäitluse arendamiseks.

TEABEPÄEVA AJAKAVA

9.30                     Hommikukohv

10.00 – 10.05     Sissejuhatus teabepäeva

Margit Rüütelmann, ERMEL/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht           

10.05 – 10.45     Kliimaministeeriumi struktuur, vastutusvaldkonnad ja tööjaotus.

Õigusloomekavatsused ringmajanduse valdkonnas.
Sigrid Soomlais, Kliimaministeerium

10.45 – 11.10     Jäätme raamdirektiivi muudatused – toidujäätmete vähendamine ja tootjavastutus tekstiilitoodetele.

Ketre Kirs, Kliimaministeerium

11.10 – 11.40    Vaatame tagasi aastasse 2022. a – mida näitavad numbrid jäätmete liigiti kogumise, ringlussevõtu, põletamise ja ladestamise kohta.

Aleksandr Taraskin, Keskkonnaagentuur

11.40 – 12.10     Jäätmevaldkonna digitaliseerimine – kui kaugele oleme jõudnud aastaga.

Alar Valdmann, Kliimaministeerium – VEEBIS

12.10 – 13.00     LÕUNASÖÖK

13.00 – 14.00     Kohalike omavalitsuste jõupingutused liigiti kogumise arendamisel. Näpunäiteid pakendijäätmete liigiti kogumise korraldamiseks. Jäätmereformi väljatöötamiskavatsus.

Katrin Koppel, Kliimaministeerium

14.00 – 14.45     Vaatame konteinerite sisse – PrügiBinGo tulemused.

Margus Vetsa, Ecomarketer OÜ

14.45 – 15.15    Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused ringmajanduse arendamiseks.

Rita Jürmann/Gea Kiiver, Keskkonnainvesteeringute Keskus

15.15 – 15.30     Sortimisjaamad Eestimaa koolidele, ERMEL koostöö kohalike omavalitsustega.
Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ

15.30         Päeva lõpp

TEABEPÄEV toimub 21.novembril Tallinnas Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4).

Teabepäeval osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 118 EUR ja kõikidele teistele 138 EUR.

Osaleda on võimalik ka VEEBI teel. Teabepäevale registreerudes palun andke mulle oma soovist teada ja enne teabepäeva toimumist saadan Teile VEEBILINGI.

Veebi teel osalemisel kehtib sama hind.