ERMEL otsib aasta Vedurit ja Pidurit: kandidaatide esitamise tähtaeg

Ringmajandusettevõtete liit otsib 2024. aasta Ringmajanduse Vedurit ja Pidurit

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit annab 2022. aastast välja Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. 2023. aasta Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis iga Eesti elanik, kes jäätmeid ei sorteeri. 

27. juunist algas kandidaatide esitamine 2024. aasta Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlitele. Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.

Ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatide kohta võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepaneku tuleb esitada koos põhjendustega, miks kandidaat peaks pälvima Ringmajanduse Veduri või Piduri tiitli. Ettepanekud võib saata rmel@rmel.ee, 2. septembrini.

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Pildid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli üleandmisest 2023. aastal: https://drive.google.com/drive/folders/1QUe66Q3G8zZGEWHV9FUk_SxzpplBreYn?usp=share_link

Ringmajanduse Veduri kandidaadid:

  • aitavad igati kaasa ringmajanduse arengule Eestis;
  • panustavad uute ringmajandusmudelite rakendamisega tegevuste mitmekesisemaks muutumisse;
  • propageerivad ressursside säästlikku tarbimist ja kestlikku mõtteviisi;
  • vähendavad jäätmeteket ja arendavad juba tekkinud jäätmete materjalina ringlussevõttu;
  • on aktiivsed koostööpartnerid nii Liidule kui ka Liidu ettevõtetele.


Ringmajanduse Piduri
 tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse Piduri kandidaadid:

  • pidurdavad oma tegevusega ringmajanduse arengut Eestis;
  • takistavad oma tegevusetusega ringmajanduse põhimõtete rakendamist;
  • silmatorkavad vastuolud kandidaadi sõnades ja tegudes on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.