Keskkonnaameti koolitus: Jäätmevaldkonna aastaaruande esitamine infosüsteemis KOTKAS

Jäätmevaldkonna aastaaruande esitamine infosüsteemis KOTKAS

Kutsume Teid osalema 7. jaanuaril toimuvale jäätmevaldkonna aastaaruande esitajatele suunatud koolitusele. Koolituse viivad läbi Keskkonnaamet (KeA) koostöös Keskkonnaagentuuriga (KAUR).

Koolitus on osalejatele tasuta ning osaleda saavad esimesed 300 registreerunut.

Koolitus salvestatakse ning on hiljem järele vaadatav:

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

  1. jaanuar 2021 koolituste teemad:

10:00 – 10:15    Milleks meile andmed? IMRE ARUOJA (KAUR)

  • Jäätmearuande andmete kasutamine
  • Kuidas andmevead hiljem ettevõtteid mõjutavad?

10:15 – 11:30    Jäätmearuande sisestamine (praktilised näited)  HELEN AKENPÄRG JA REET SIILABERG (KeA)

  • Nullaruande sisestamine süsteemi KOTKAS
  • Jäätmearuande sisestamine süsteemi KOTKAS
  • Jäätmearuande import Exceliga süsteemi KOTKAS
  • Miks aruanne tagasi lükatakse?

11:30 – 12:00    Küsimused

  • Koolitusel osalejad saavad esitada tekkinud küsimusi koolitajatele

Oma osalemine palun registreerida SIIN.

Koolitused toimuvad Microsoft Teams keskkonnas. Kõigile registreerinud osalejatele saadetakse link päev enne koolitust koos juhistega sisselogimiseks.