Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 13.-15.septembril 2016 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse.

Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka päevade kaupa ja ühe päeva hind EJKL liikmele on 75 EUR ja kõikidele teistele 85 EUR. Sel juhul OJ käitleja pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata.

Isikukood on vajalik tunnistuste tellimiseks
Siia märkida, mitmendal päeval soovite osaleda