Ohtlike jäätmete käitlemisettevõtete külastamine

3. septebril toimub ringsõit, mille käigus külastatakse ohtlike jäätmete käitlemisettevõtteid (Epler&Lorenz AS ohtlike jäätmete käitluskeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum tervishoiujäätmete käitluskeskus).

Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee