PAKENDISEMINAR: Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine – probleemid ja tulevik

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 27.aprillil 2017.a. Tallinnas SEMINARI
Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine – probleemid ja tulevik.

Seminar toimub Tallinnas, Väike-Paala 1, 5.korrus.


  • Ülevaade Riigikontrolli auditist „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel“ Alar Jürgenson, Riigikontroll
  • Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Pakendite kogumine kohalikes omavalitsustes – tänane seis ja võimalikud tulevikusuundumisedMarika Siht, Keskkonnaministeerium
  • Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon              
  • Tootjavastutusorganisatsiooni  kohustused ja tegevused, koostöö kohalike omavalitsustegaKristiina Dreimann-Azojan, Tootjavastutusorganisatsioon

Teabepäeva osalustasu on 59 EUR.

Osalustasu sisaldab teabepäeva materjale, kohvipausi ja lõunasööki.

 

Palun andke teada ejkl@ejkl.ee, kui soovite teabepäeval osaleda.