Põhjamaade jäätmekäitlusettevõtete katusorganisatsioonide nõupidamine Kopenhaagenis

Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Eesti) jäätmekäitlusega/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonide koostöönõupidamine Kopenhaagenis.