Ringmajanduse arutelu Keskkonnaministeeriumis

Keskkonnaministeerium kutsub osalema ringmajanduse ja jäätmete teemadele suunatud diskussioonile 29. märtsil kl 13.00-16.00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saali.

Keskkonnaministeeriumi parterpäeval esitati mitmeid ettepanekuid ja toodi välja kitsaskohti. Lähtuvalt nendest ettepanekutest on KeM koostanud esmase teemade loetelu ja küsimused, millele vastuseid leida.

Arutelu teemad:

  • Ringmajanduse strateegia/kava koostamine – millised on partnerite jaoks olulisemad arengud, mida see kava peaks edendama? Kuidas suurendada ettevõtete teadlikkust sel teemal?
  • Jäätmete liigiti kogumise suurendamine ja ringlussevõtt – kuidas olukorda parandada, et saavutada ringlussevõtu eesmärgid ja suurendada väärtuslike materjalide uuesti kasutust, sh KOV ja ühiskondlikul tasemel? Mis on selle eeldused nõuetes, rahastuses, muudes tingimustes?
  • Taaskasutatud materjali kasutamise edendamine – millised on lahendused taaskasutatud materjali kasutuse suurendamise edendamiseks või missugused on praegu seda piiravad faktorid? Nt ehitushangete läbiviimisel tingimus, et teatud protsent kasutatud materjalist peab oma päritolult olema taaskasutatud jäätmed?
  • Tootjavastutuse probleemide lahendamine, nt rehvide kogumise ja taaskasutuse suurendamine – millised oleksid lahendused rehvide jt probleemtoodete taaskasutamise suurendamiseks?
  • Jäätmete lakkamise kriteeriumid – mida saame teha selle lihtsustamiseks arvestades kehtivaid nõudeid?
  • Ladestamine prügilatesse – mida peaks tegema, et viia miinimumini selliste jäätmete ladestamine, mille jaoks on otstarbekam kasutus?