Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus Mait Kriipsaluga

Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised ringmajandusest ja jäätmekäitlusest ning on mõeldud:

  • ettevõtete töötajatele, kes tegelevad ringmajandusele ülemineku ja jäätmekäitluse teemadega;
  • kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega.

Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad:

  • Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.
  • Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvud ja nende täitmine) , energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine.
  • Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud.
  • Jäätmekäitluskohad – prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, jäätmejaam, kompostimisplats ja muud jäätmekäitluskohad.
  • Ringmajanduse üldine kontseptsioon. Üleminek lineaarmajanduselt ringmajandusele. Mida peame tegema teisiti. Erinevate sektorite kaasatus.

Koolituse lektor on Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu.

Koolituse osalustasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 118 EUR ja kõikidele teistele 138 EUR.

Koolitus toimub Kadaka Konverentsikeskuses, Kadaka tee 4.

Lisainfo koolituse kohta – Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või margit@recycling.ee.