TEABEPÄEV- jäätmete liigiti kogumine, KOJV hankedokumentide koostamine, komposti ja kääritusjäägi tootmine

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 16.veebruaril TEABEPÄEVA, kus räägime, jäätmete liigiti kogumise olulisusest, korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamisest ja biolagunevate jäätmete kasutamisest sisendina nii komposti kui ka biogaasi ja kääritusjäägi tootmisel.  Lisaks, mida näitavad arvud jäätmevaldkonna tänase seisu kohta.

TEABEPÄEV toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4).
Teabepäeva on võimalik jälgida ka VEEBIS.

TEABEPÄEVAGA alustame kell 10.00 ja  lõpetame kell 16.00.

  • Teabepäeval teeb Keskkonnaagentuur kokkuvõtte, millised olid Eesti tulemused jäätmevaldkonnas 2020.a. (s.h. ladestamine, liigiti kogumine, materjalina ringlussevõtt).
  • Väga olulist rolli jäätmete liigiti kogumisel mängivad kohalikud omavalitsused, kelle ülesanne on luua kohalikele elanikele võimalused jäätmeid liigiti ära anda. Aasta-aastalt on seis kohalikes omavalitsustes paremaks muutunud ja jäätmehoolduseeskirjadega kavandatud tegevused on ka ellu viidud.Kohalike omavalitsuste tegemistel jäätmete liigiti kogumise arendamisel on pidanud silma peal Keskkonnaamet, kes on viimastel aastatel teinud ka kokkuvõtted, kuidas kohalikud omavalitsused on oma ülesannetega liigiti kogumise korraldamisel hakkama saanud.Keskkonnaamet jagab kohalikele omavalitsustele ka nõu, kuidas panna kokku praktikas toimivad ja liigiti kogumisele panustavad korraldatud jäätmeveo hankedokumendid.Näiteid „elust enesest“ jagavad jäätmeveo turul tegutsevate ettevõtete esindajad.
  • Sõna saavad ka kohalikud omavalitsused, kes on vaeva näinud ja liigiti kogumise oma territooriumil edukalt käima saanud.
  • Aastaid on nii Eesti Ringmajandusettevõtet Liit kui ka kõik teised osapooled rõhutanud, et materjalide ringlussevõtul on võtmeküsimus biolagunevate jäätmete liigiti kogumine.

Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed on sisendiks nii komposti kui ka biogaasi ja kääritusjäägi tootmisele. Eelduseks on aga see, et biolagunevad jäätmed on korrektselt liigiti kogutud ja tegu on kvaliteetse materjaliga. Sel juhul ei räägi me enam jäätmetest vaid toodetest, mis vastavad ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Biolagunevad jäätmed võetakse materjalina ringlusesse.

TEABEPÄEVA AJAKAVA

10.00 – 10.30    Eesti tulemused jäätmevaldkonnas 2020.a. – ladestamine, liigiti kogumine, materjalina ringlussevõtt.
Keskkonnaagentuur

10.30 – 11.45    Ülevaade, kuidas on kohalikud omavalitused saanud hakkama liigiti kogumise korraldamisega. Näpunäited korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamiseks.
Reet Siilaberg/Helen Akenpärg, Keskkonnaamet

„Eredamad“ näited korraldatud jäätmeveo hanketingimustest.
Ettevõtte esindaja.

11.45 – 12.30    LÕUNA

12.30 – 13.10    Parimad praktikad korraldatud jäätmeveo ja liigiti kogumise korraldamisest kohalikes omavalitsustes.
Kerli Laur, Saku Vallavalitsus                                  
Kerli Lambing, Lääne-Harju Vallavalitsus      

13.10 – 16.00     Liigiti kogutud biolagunevate jäätmete tänased käitlusvõimalused – komposti tootmine ning biogaasi ja kääritusjäägi tootmine. Sisendmaterjali puhtus ja toote kvaliteet. Bioplastide omadused ja käitumine tootmisprotsessis.
Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool             
Kalle Grents, EKT Ecobio OÜ

Teabepäeval osalemise tasu on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 108 EUR ja kõikidele teistele 128 EUR.