Lubade taotlemine ning Keskkonnaameti edasine töökorraldus alates 01.01.21.

ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus viib 08.detsembril läbi koostöös KeskkonnaametigaTEABEPÄEVA, kus räägime järgmistel teemadel:

  • komplekslubade ja keskkonnalubade taotlemine;
  • KeA ja KKI ühinemisega seotud edasine töökorraldus.

Viimasel ajal on teravalt üles kerkinud probleemid seoses komplekslubade taotlemisega – taotluse esitamise ja taotluse menetlusse võtmise vahele jääv aeg on määramata (on näiteid elust enesest, kus see aeg on üle aasta), ametnikud küsivad küsimusi ja ettevõtted ei saa aru, kas taotlus on menetlusse võetud või jätkuvalt tuleb taotlust nõuetele vastavaks korrigeerida.

01.01.2021.a. ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon uueks asutuseks Keskkonnaamet. Selline muudatus mõjutab kõiki neid, kes täna on Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni kliendid. Keskkonnaamet selgitab, milline saab olema uue asutuse töökorraldus.

Teabepäeval osalemise huvist võite teada anda juba täna, aadressil rmel@rmel.ee; Rohkem infot teabepäeva kohta saadame Teile ürituse lähenedes.