• Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 02. – 04.novembrini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.-27. augustil ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitlemisettevõtete külastamine

  3. septebril toimub ringsõit, mille käigus külastatakse ohtlike jäätmete käitlemisettevõtteid (Epler&Lorenz AS ohtlike jäätmete käitluskeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum tervishoiujäätmete käitluskeskus). Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt, energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali […]

  Loe edasi
 • Jäätmepööripäev toimub 28. oktoobril

  Esialgu pidi ERMEL JÄÄTMEPÖÖRIPÄEV toimuma aprillis, kuid seoses eriolukorra kehtestamisega riigis lükkame konverentsi edasi 28. oktoober 2020. Eelmine aasta oli Eesti Jäätmekäitlejate Liidule märgilise tähendusega, sest EJKL’ist sai ERMEL e. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit. ERMEL’i tegevuse eesmärgiks on kujundada ringmajandus- ja jäätmevaldkonna poliitikaid ning olla jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, laiemalt ka keskkonnateemade algataja ning kaasarääkija. Kui senini […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.06-02.07 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlikud jäätmed, jäätmejaamade haldamine ja riigi toetused jäätmekäitluse arendamiseks

  02.juunil korraldame TEABEPÄEVA, et rääkida OHTLIKE JÄÄTMETE kogumisest ja käitlemisest, JÄÄTMEJAAMADEhaldamisest ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt antavatest TOETUSTEST jäätmekäitluse ja ringmajanduse arendamiseks. Viimase teabepäeva ohtlike jäätmete teemal korraldasime 5 aastat tagasi ja seega on aeg teema taas lauale tõsta – tuletada meelde, millised on osapoolte (riik, kohalikud omavalitsused, erasektor) kohustused, kuidas on kõige otstarbekam ohtlike jäätmete […]

  Loe edasi
 • Liigiti kogumise olulisus, osapoolte kohustused liigiti kogumise arendamisel, korraldatud jäätmevedu

  26.veebruaril korraldame TEABEPÄEVA, et veelkord rääkida LIIGITI KOGUMISE olulisusest, erinevate OSAPOOLTE KOHUSTUSTEST liigiti kogumise arendamisel ja ka KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST. Käes on aasta 2020 – aasta, mil liikmesriikidel tuleb saavutada Euroopa Liidu poolt jäätmete taaskasutamisele seatud sihtarvud –  50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, plastist ja klaasist tuleb korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta. Seni Eesti […]

  Loe edasi
 • ERMEL üldkoosolek

  Loe edasi