• Õigusaktid. Sortimismäärus. Liigiti kogumine KOV’ides.

  18.novembril viib EJKL Kompetentsikeskus Kadaka Konverentsikeskuses (Tallinnas) läbi TEABEPÄEVA, kus räägitakse muudatusetest jäätme- ja pakendivaldkonna õigusaktides ja liigiti kogumisest kohalikes omavalitsustes. Teabepäevaga alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.30. TEABEPÄEVA AJAKAVA ja TEEMAD 10.00 – 11.30     2021.a. jõusutnud muudatused jäätme- ja pakendivaldkonnas. Peeter Eek, ringmajandusekspert 11.30 – 11.45     Kohvipaus. 11.45 – 12.30    Teema jätkub. […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 8.-10. veebruarini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, […]

  Loe edasi
 • Messikülastus: IFAT 31.05-02.06.2022

  31.05-02.06.2022 osaleb Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2022 (https://www.ifat.de/index-2.html). IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Järgmine kohtumine toimub 12. novembril Islandil Põhilised tegevussuunad: Jäätmed kui ressurss. Jäätmete […]

  Loe edasi
 • EXPO 2021 ühiskülastus

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäev 2021

  Ringmajanduspäev toimub 29. septembril 2021 PROTO avastustehase (Peetri 10, Tallinn) Pantera saalis. Päeva juhib KUKU raadio saatejuht Kristjan Gold.  Ringmajanduspäeval osalemise tasu on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 129 EUR ja kõikidele teistele 159 EUR. Tulenevalt kehtivatest piirangutest kontrollime kõikide osalejate nakkusohutust tõendavat tõendit, sh vaktsineeritus, läbipõdemine või negatiivse COVID-testi tulemus. AJAKAVA 10.00 – 10.20                   Tervitus ja avakõne. ERMEL juhatuse […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus, 5.-7.10.2021

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 5.-7.oktoobrini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus

  Koolituse LEKTOR: ERMEL’i pikaajaline koostööpartner Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu. Koolituse teemad: Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvud ja nende täitmine) , energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine. Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud. Jäätmekäitluskohad – prügila, […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus, 28.-30.06.2021

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 28. – 30.juunini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest […]

  Loe edasi
 • Põhjamaade koostöövõrgustiku videokohtumine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Põhilised tegevussuunad: Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas. Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise […]

  Loe edasi