• ERMEL ARVAMUS Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamis-kavatsuse eelnõu kohta

  MTÜ Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (edaspidi ERMEL) arvamus jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõu (edaspidi VTK) kohta.  ARVAMUS

  Loe edasi
 • Uuringu “Renoveeritavate ja lammutatavate hoonete materjalide ringkasutuse potentsiaal Eestis“ aruanne on leitav Kliimaministeeriumi lehel

  LIFE IP BuildEST projekti raames viis Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooliga läbi uuringu selleks, et mõista renoveerimise ja lammutamise käigus tekkivate jäätmete iseärasust ja käitlusringi. Kaardistati 20 lammutamisele ja 20 renoveerimisele minevas hoones kasutatud ehitusmaterjalid ja -elemendid ning hinnati ehitusmaterjalide ja -elementide korduskasutuse ja jäätmete materjalina ringlussevõtu võimalusi.  BuildEst raames ja ERMEL […]

  Loe edasi
 • ERMELi seisukohad Jäätmereformi eelnõu VTK osas

  ERMEL seisukoht jäätmeseaduse pakendiseaduse ja teiste seaduste VKT eelnõu kohta

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäeva ja BuildEst ühine konverents on järelvaadatav

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldas traditsioonilise Ringmajanduspäeva, mis oli seekord pühendatud ehitusmaterjali korduskasutuse teemadele. Konverents ja ringsõit näidisprojektidel toimusid LIFE IP BuildESTi raames. Konverents „Materjalide korduskasutuse võimalikkusest ehituses“ toimus 27. septembril Tallinnas Erinevate Tubade Klubis ja on järelavaadatav ERMELi Youtube kanalilt eraldi ettekannetena. Vaata ettekandeid siit. Pildigalerii Erinevate Tbade Klubist on vaadatav siit.

  Loe edasi
 • Otseülekanne: konverents „Materjalide korduskasutuse võimalikkusest ehituses“

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab traditsioonilise Ringmajanduspäeva, mis on seekord pühendatud ehitusmaterjali korduskasutuse teemadele. Konverents ja ringsõit näidisprojektidel toimuvad LIFE IP BuildESTi raames.  Vaata otseülekannet siit: https://www.youtube.com/watch?v=GJb5xPVbT-c Päevakava Päeva juhib JAAN SAAR Kliimaministeeriumist 9.00                             Hommikukohv 9.30                             Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Tervitussõnad 9.35 – 9.45                  Kristen Michal, kliimaminister Ringmajanduspäeva avamine   I TEEMAPLOKK:          KORDUSKASUTUS Korduskasutus […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäev 2023

  Konverents „MATERJALIDE KORDUSKASUTUSE VÕIMALIKKUSEST EHITUSES“     Konverents toimub LIFE IP BuildESTi raames ja on pühendatud ehitusmaterjali korduskasutuse teemadele.     septembril Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60, Tallinn) Päeva juhib JAAN SAAR Kliimaministeeriumist 9.00                             Hommikukohv 9.30                             Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht                                     Tervitussõnad 9.35 – 9.45                  Kristen Michal, kliimaminister Ringmajanduspäeva avamine I TEEMAPLOKK:          KORDUSKASUTUS […]

  Loe edasi
 • Ringmajandus algab jäätmete sorteerimisest

  Õhtusöök perega söödud ja nüüd on aeg lauda koristama hakata. Kuhu panna toidu-, pakendi- ja muud jäätmed?   Olete teinud imelise õhtusöögi, kuid kasutatud toiduainetest on alles jäänud tühjad pakendid ja lapsed on osa toidust taldrikule jätnud. Kõige lihtsam oleks ju kõik jäätmed ühte kotti visata, kuid see ei ole õige ja jätkusuutlik lahendus. Kodus […]

  Loe edasi
 • Miks ja kuidas koguda biojäätmeid

  Miks koguda liigiti biojäätmeid? Biojäätmed on väga hästi ringlusse võetav materjal. Kui koguda biojäätmeid liigiti, jõuab sellest ringlusesse 100%. Kui panna biojäätmed segaolmejäätmete konteinerisse, satuvad need põletusse või prügilasse, kus lagunemisel eraldub metaan, mis on üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Biojäätmetest saab toota biogaasi, mida saab kasutada elektri tootmiseks, majapidamistes kütmiseks või autode kütusena, ning kääritusjääki […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse Vedur ja Pidur

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on taasalustamas valdkonna tunnustuste traditsiooniga ning soovib hakata välja andma Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. Sellega seoses ootame teie ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatideks.  Tunnustus antakse üle sügisesel Ringmajanduspäeval (seekord kohtume selleks puhuks 28. septembril!) ning kandidaate saab esitada igaüks! Ole hea – anna meile teada, kes Sinu meelest võiks tiitleid […]

  Loe edasi
 • BuildEST projekt

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on partner projektis LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton. Projekti käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiamärgise klassi tasemel C. See aitab oluliselt kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, […]

  Loe edasi