• ERMELi ja Delfi keskkonnaministri kandidaatide debatt on järelvaadatav

  8. veebruaril toimus keskkonnaministrikandidaatide debatt, et arutada, kas ja kidas on Eesti valmis olulisteks muudatusteks. Debatile osalesid Riigikogus esindatud erakonnad ja erakonnad, kes ületavad viimaste arvamusküsitluste järgi valmiskünnise 5%. Debatist võtsid osa: Sotsiaaldemokraatlik erakond: Madis Kallas Reformierakond: Yoko Alender Keskerakond: Tõnis Mölder Isamaa: Üllar Saaremäe EKRE: Rain Epler Eesti 200: Margot Roose Vaata SIIT: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120139434/jarelvaadatav-keskkonnaministri-kandidaatide-debatt-kuidas-on-eesti-valmis-olulisteks-muudatusteks

  Loe edasi
 • Keskkonnaministri kandidaatide debatil lahatakse ringmajanduse ja jäätmepoliitika suurimaid väljakutseid

  Kolmapäeval, 8. veebruaril kell 10.00 korraldab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Delfi Meediaga erakondade keskkonnaministrikandidaatide debati. Vestluses osalejatelt uuritakse, kuidas suunata Eesti elanikke rohkem jäätmeid liigiti koguma ja jõuda kokkuleppele nii elanike kui kohalike omavalitsustega uute käitlusvõimsuste rajamises osa  ja seeläbi saavutada senisest parem jäätmete ringlussevõtt. Debatile on oodatud täna Riigikogus esindatud erakonnad ja erakonnad, kes ületavad viimaste […]

  Loe edasi
 • Hiiumaa sortimisjaamade projektist valmis video – tere tulemast Hiiumaa ringmajandustsooni!

  Kool on suurepärane koht, kus omandada praktilised jäätmete sortimise kogemused, aga ka teadmised, mis jäätmetest edasi saab. ERMEL koostöös liikmete, partnerite ning Hiiumaa vallavalitsusega paigaldas Hiiumaa koolidesse sortimisjaamad.  Kõik Hiiumaa koolid on saanud jäätmete sorteerimisjaamad, mis tähendab, et paradiisisaarel teab iga koolilapski, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Pikem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, […]

  Loe edasi
 • ERMELi aasta kokkuvõte – Uudisleht 2022

  2022. aasat oli Eesti Ringmajandusettevõtete Liidul väga aktiivne: lisaks tavapärastele liidu tegevustele – ettevõtjate huvide kaitse, ühistegevused ning igapäevasele infvahetusele — osales ERMEL 2022. aasta jooksul mitmes uudses ja põnevas projektis, mis panustasid ringmajanduse elluviimisesse Eestis. Koolide sortimislahendused, laste sortima õpetamine koostöös Delfi Meediaga Lotte sõul, ringrenoveerimise projektid. Loe lähemalt aastat kokku võtvast uudislehest allpool. […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: kuidas lennutada õunasüda õigesse kasti?

  Kohalikes omavalitsustes on hiljuti toimunud, parasjagu toimumas või toimub peatselt üks üsna suur muudatus: uute korraldatud jäätmeveo hangetega peavad nad tagama ka biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või ringlussevõtu, ja seda hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Lühidalt tähendab see, et kõikjal Eestis muutub koduste biojäätmete (nii köögi- kui haljastusjäätmete) liigiti kogumine kohustuslikuks kas juba selle või hiljemalt järgmise aasta jooksul. Inimestele, kes ei ole […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete liit pärjas ringmajanduse Veduri ja Piduri 2022

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kuulutas iga-aastasel Ringmajanduspäeval välja aasta 2022 ringmajanduse veduri ja piduri. Ringmajanduse Veduri tiitli pälvis AS Eesti Pandipakend pikaajalise süsteemse töö eest, mis on viinud pandipakendite ringlussevõtu protsendi 90 lähedale. Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis Keskkonnaamet ringmajandust loovate projektide elluviimise takistamise ning valdkonna ettevõtluse pidurdamise eest. Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/17d8FRWhUs-E7rTieixPDRjhOMxlvcy32?usp=sharing   Laureaatidele anti Ringmajanduspäeval üle kunstnik […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete liidu sõnul on tõsine probleem Eestis jäätmete käitlusrajatiste arendamisega

  Täna toimub ringmajanduspäev, millel on peamisteks aruteluteemadeks kolm väga olulise ja suure mõjuga teemat: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed. Liidu sõnul on Eestis suur probleem, et on ootus, et kõik tekitatud jäätmed peab käitlema – võimalikult suures mahus ringlusse võtma, kuid samas on ettevõtetel keeruline rajada uusi käitlusrajatisi ning käitluslubade saamisega. Vaata keskkonnaministri Madis Kallase tervitust ja […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäeval otsitakse lahendusi põletavatele jäätmeprobleemidele

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab traditsioonilise Ringmajanduspäeva, mis on seekord pühendatud kolmele väga olulisele ja suure mõjuga teemale: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed.   „Me räägime täna ringmajandusest väga palju: kuidas asju paremini disainida, missugune peaks olema tootmistsükkel ja kuidas peaksime elama nii, et jäätmeid üldse ei tekiks. See kõik on väga oluline. Samas on oluline mitte […]

  Loe edasi
 • Liidu ja ettevõtjate koostöös saavad kõik Saaremaa ja Muhu koolid sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Saaremaa  19 ja Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osana viiakse läbi ka koolitused, mis õpetavad õigesti olmejäätmeid sorteerima. Endise Saaremaa vallavanema, […]

  Loe edasi
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutamiseks ja materjalina ringlusesse suunamiseks otsitakse lahendusi BuildESTi projekti raames

  LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille raames töötatakse välja ja võetakse kasutusele vajalikud tööriistad Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia (REKS) rakendamiseks ja antakse hoogu hoonete rekonstrueerimisele.    Projekti üheks teemaks on ehitussektori ringmajanduse põhimõtete rakendamine hoonete renoveerimisel. Selle raames teostatakse uuring, millega kaardistatakse 20 lammutamisele ja 20 rekonstrueerimisele mineva hoone materjalid, et neid kas korduskasutada või […]

  Loe edasi