• EUROOPA JÄÄTMEKÄITLUSE LIIDU PRESIDENT PETER KURTH ON SEISUKOHAL, ET LISAKS MATERJALIDE LIIGITI KOGUMISELE PEAME MÕTLEMA JÄRGMISTELE SAMMUDELE – KUIDAS PANNA RIIGID JA ETTEVÕTTED MATERJALE RINGLUSESSE VÕTMA

  „Euroopa Komisjon seab eesmärke ja koostab tegevusplaani rohelise kokkuleppe elluviimiseks president Ursula von der Leyeni juhtimise all – see on väga ambitsioonikas projekt, milles on määrava tähtsusega see, kuidas jõuda edusammudeni materjalide ringlussevõtul. Pean toonitama, et ringlussevõtt ei tähenda ainult jäätmete liigiti kogumist ning sortimist. Ilma liigiti kogumiseta ei ole taaskasutust, kuid see, et materjale […]

  Loe edasi
 • KALLE GRENTS JÄÄTMEPÖÖRIPÄEVAL 2020: SEE ON PEA LIIVA ALLA PEITMINE, KUI RÄÄGIME KESKKONNAHOIUST, AGA JÄÄTMEKÄITLUSTEHASEID EITADA EI TOHI

  Eesti Keskkonnateenused AS arendusjuhi Kalle Grentsi sõnul sõltub Eesti jäätmete turg täna ringlusse suunamisel sisuliselt välisturgudest. „Kohapeal liiguvad ringlusse vaid üksikud jäätmeliigid või väga väikesed kogused ning suuri arenguid lähiajal oodata ei ole. Selles osas saame vaadata riigi ja ka kogu Euroopa Liidu poole – vajame terviklikku ringmajanduse arengustsenaariumi koos mõjutusvahenditega,“ sõnas Grents. „Seni kuni […]

  Loe edasi
 • Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus laiendas oma tegevust

  Selle aasta veebruari lõpust on Eestis võimalik sertifitseerida biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjääki. Esimese sertifikaadi väljastas SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus Lääne-Virumaal biogaasi tootmisega tegelevale ettevõttele Vinni Biogaas OÜ. SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse juhataja Allan Pohlaku sõnul on esimene väljastatud sertifikaat märgilise tähtsusega, kuna see annab võimaluse biogaasi tootmise kõrvalsaadusena tekkivat kääritusjääki sertifitseeritud tootena kasutada […]

  Loe edasi
 • ERMEL pressiteade: Jäätmepööripäeval arutletakse Eesti võimaluste üle jäätmetekke vähendamisel ning ringmajandusele

  Jäätmepööripäeval arutletakse Eesti võimaluste üle jäätmetekke vähendamisel ning ringmajandusele ERMEL Pressiteade oktoober 2020 Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab traditsioonilise jäätmepäeva sel aastal Jäätmepööripäevana, et tuua fookusesse ringmajanduse teemad. Arutluse all on nii regulatsioonid, taaskasutatavate materjalide turu võimalused nii Eestis kui Euroopa kui ka ettevõtete võimalused vähendada jäätmeteket ning rakendada ringmajanduse põhimõtteid. Jäätmepööripäeva avab president Kersti Kaljulaid, päeva juhib […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete Liit: biojäätmete ringlussevõtt on  üks paremaid ringmajanduse näiteid

  Ringmajandusettevõtete Liit: biojäätmete ringlussevõtt on  üks paremaid ringmajanduse näiteid 15. oktoober 2020 Biojäätmete ringlussevõtt on üks lihtsaimini toimivamaid ringmajanduspõhimõtte rakendamise võimalusi Eestis. Värske sortimisuuringu (SEI 2020*) kohaselt moodustavad aga ligi kolmandiku eestlaste segaolmejäätmetest biojäätmed, mis näitab, et me viskame liiga palju ja kergekäeliselt toitu ära, ei ole väga head sortijad ning seetõttu ei jõua suur […]

  Loe edasi
 • ERMEL pressigalerii: vaata, missuguseid jäätmeid sisaldavad pakendikonteinerid

  Pressigalerii: vaata, missuguseid jäätmeid sisaldavad pakendikonteinerid september 2020 Fotod Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Eesti Pakendiringlus OÜ pildid valedest jäätmetest ja ületäitud pakendikonteineritest: https://www.dropbox.com/sh/6jk37qa2bb89lul/AACPNKrm8oWhQmLMz92vKTHna?dl=0 Eestis pandita pakendite kogumist ja taaskasutusse suunamist korraldavad Eesti Pakendiringlus OÜ ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liiduga kutsuvad inimesi pakendeid teadlikumalt liigiti koguma ja pakendikonteinereid eesmärgipäraselt kasutama. Eesti on ülejäänud Euroopast pakendite sortimisel oluliselt maha […]

  Loe edasi
 • Kriipsalu, Rüütelmann ja Grents: kompostimine – ainult hulludele

  Kriipsalu, Rüütelmann ja Grents: kompostimine – ainult hulludele Avaldatud ERR arvamusartiklite seas, 24.09.2020 * Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli Maaehituse ja veemajanduse professor; Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht; Kalle Grents, AS Keskkonnateenused arendusjuht. Eestimaalaste kodudes tekkivatest jäätmetest on üks kolmandik orgaanilised ehk kompostitavad: need on toidujäätmed. Paraku pannakse suur osa toidujääkidest pannakse segaolmejäätmete hulka. See […]

  Loe edasi
 • ERMEL pressiteade: Uuskasutuskeskusesse annetatakse igas kuus ligi 70 tonni tekstiilitooteid, millest umbes pool kõlbab tegelikult veel kasutada

  Pressiteade august 2020 Uuskasutuskeskusesse annetatakse igas kuus ligi 70 tonni tekstiilitooteid, millest umbes pool kõlbab tegelikult veel kasutada Suur osa tekstiilitoodetest, mida inimesed enam ei vaja, visatakse täna olmeprügisse, sest paremad suuremahulised alternatiivid puuduvad. Korralikud asjad ei peaks lõpetama teekonda prügimäel: ringmajanduse seisukohalt on oluline, et terved ja puhtad asjad võetaks uuesti kasutusele, katkised asjad […]

  Loe edasi
 • Vinni Biogaasile väljastati Eesti esimene kääritusjäägi tootmise sertifikaat

  Vinni Biogaasile väljastati Eesti esimene kääritusjäägi tootmise sertifikaat 22. juuli 2020 Käesoleva aasta veebruari lõpust on Eestis võimalik sertifitseerida biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi tootmist. Täna väljastas SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus esimese kääritusjäägi tootmise sertifikaadi Lääne-Virumaal biogaasi tootmisega tegelevale ettevõttele Vinni Biogaas OÜ. Veebruari lõpust kääritusjäägi tootmise sertifikaatide väljastamise õiguse saanud SA Taaskasutatavate Materjalide […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete Liit: köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumises on Eestis olukord kehv 

  Ringmajandusettevõtete Liit: köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumises on Eestis olukord kehv  14. juuli 2020 Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul on Eestis toimuv jäätmete liigiti kogumine liiga eklektiline: on mõned väga eeskujulikud omavalitsused, kuid osa omavalitsustes ei täida ka seda, mida on ise endale jäätmehoolduseeskirjaga ette näinud. Keskkonnaameti andmete järgi on näiteks köögi- ja sööklajäätmeid asunud eraldi […]

  Loe edasi

© EJKL 2016 - Kõik õigused kaitstud