• Ringmajandusettevõtete liit: kui täna sordiksid kõik inimesed jäätmeid 100% õigesti, ei oleks meil tegelikult tehaseid, kus neid materjale käidelda

  Ringmajandusettevõtete liit: kui täna sordiksid kõik inimesed jäätmeid 100% õigesti, ei oleks meil tegelikult tehaseid, kus neid materjale käidelda ERMEL pressiteade, 29.09.2021 29. septembril toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, kus astuvad üles teiste seas keskkonnaminister Tõnis Mölder, Yoko Alender, Peeter Eek, Peeter Koppel, Erkki Karo ja paljud teised. Ringmajanduspäeva eesmärk on jagada parimat teadmist uudsetest […]

  Loe edasi
 • Hiiumaal toimus õpetajate koolituspäev ringmajandusest

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas 2021. aasta augustis kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Kokku paigaldati üle Hiiumaa 37 jäätmete sorteerimisjaama kaheksasse kooli. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osa on ka kõikide seotud inimeste koolitamine, miks ja kuidas õigesti […]

  Loe edasi
 • ERMEL: Keskkonnaameti plaan sundida prügilaid mähkmete vahelt kartulikoori eemaldama on äärmiselt ebamõistlik

  ERMEL: Keskkonnaameti plaan sundida prügilaid mähkmete vahelt kartulikoori eemaldama on äärmiselt ebamõistlik ERMEL pressiteade, 15.09.2021 Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega. Keskkonnaamet on hakanud seadma prügilatele täiendavaid nõudmisi ja kohustusi, kuna Eesti pole suutnud täita biolagunevate jäätmete osakaalu […]

  Loe edasi
 • Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter

  Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter ERMEL pressiteade, 27.08.2021 Iru jäätmeenergiaplokk suudab aastas energiaks ümber töödelda kuni 260 000 tonni segaolmejäätmeid ehk enamiku Eestis tekkivatest segaolmejäätmetest. Kodudes tekkivad jäätmed, mis ei leia uuesti kohta ringluses hinnatud toormena, saab Irus taaskasutada soojuse ja elektri tootmiseks. Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeenergia elektrijaam tunnis keskmiselt […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osa on kõikide seotud inimeste koolitamine, miks ja kuidas õigesti olmejäätmeid sortida. […]

  Loe edasi
 • Ringmajandus kodus: 7 head näidet toimivast ringmajandusest, mida saad ise igapäevaselt ellu viia

  Ringmajandus kodus: 7 head näidet toimivast ringmajandusest, mida saad ise igapäevaselt ellu viia Eesti Ringmajandusettevõtete Liit soovitab ka suvel mitte unustada jäätmete liigiti kogumist : jäätmetest saab midagi uut teha ainult siis, kui need on kogutud kokku eraldi ning võimalikult puhtalt. Samas on enne seda, kui tootest saab prügi, väga oluline kasutada kõiki esemeid võimalikult […]

  Loe edasi
 • Miks peaks biojäätmeid eraldi koguma?

  Miks peaks biojäätmeid eraldi koguma? Biojäätmed ei ole tegelikult jäätmed, vaid väga hästi ringlusse võetav materjal. Tegemist on kas aia- ja haljastusjäätmetega või köögijäätmetega ehk toiduga, mis on jäänud üle või läinud halvaks. Selliste orgaaniliste jäätmete lagundamist mikroorganismide ja vihmausside abil nimetatakse kompostimiseks. Saadud tulemus – kompost – on aga väga hea mullarikastaja, mille abil […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: Jäätmed saab ringlusse küll, aga seda peab päriselt soovima

  Jäätmekäitlusest on viimasel ajal kirjutatud ja arvatud palju, kuid enamuses on arvamised olnud pelgalt emotsionaalsed ja käsitlenud vaid mõnda üksikut pusletükki. Selleks, et teha midagi paremaks, on tarvis enne selgeks saada, kus me oleme ja miks me oleme just selles kohas. On vana tõde, et ebameeldiva olukorra parandamiseks tuleb muuta põhjuseid, mis olukorra on loonud, […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: Pühime prügi vaiba alla?

  Pühime prügi vaiba alla? Viimasel ajal on kõlanud järjest rohkem hüüdlause, et jäätmed on väärtuslik ressurss. See vastab ka tõele, aga jäätmed on ressurss ainult sel juhul, kui on korrektselt liigiti kogutud. Lisaks: me peame oskama selle ressursiga midagi peale hakata! Liigiti kogumine on eelduseks, et see, mida me mõistame ressursi all – erinevad materjalid […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: on äärmiselt oluline, et inimesed jätkaksid pakendite sortimist

  Pressiinfo Eesti Ringmajandusettevõtete Liit pakendisortimisest ja -käitlusest 4.märts 2021 Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: on äärmiselt oluline, et inimesed jätkaksid pakendite sortimist Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMEL) sõnul on eelmisel nädalal ilmunud artiklitel negatiivne mõju jäätmete ringlussevõtmisel: mida vähem kodumajapidamistes pakendeid ja muid jäätmeid eriliigiliselt sorditakse, seda väiksem on ka lootus, et ringlussevõtt suureneb. Ainuke viis jäätmeid ringlusse […]

  Loe edasi

© EJKL 2016 - Kõik õigused kaitstud