EAS otsustas toetada EJKL klastrite arendamise projekte

EAS otsustas toetada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu klastri arendamise eeltaotlust “Komposti tootvate ettevõtete ühishuvide kaardistamine ja koostöövõrgustiku arendamine” ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu klastri arendamise eeltaotlust “Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete koostöövõimaluste kaardistamine ja koostöövõrgustiku väljaarendamine”.
Mõlemad projektid kestavad 01.12.2009 kuni 29.11.2010.