Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on uus juhatus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2015.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse: Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Urmas Teeorg (Jaaksoni Linnahooldus OÜ), Steve Vili (EcoPro AS ), Taidus Aave (auliige), Agu Remmelg (Ragn-Sells AS) ja Urmo Heinam (Eesti Energia AS). Juhatuse esimeheks valiti Urmo Heinam ja aseesimeheks Agu Remmelg.

Uue juhatuse eesmärk on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu rolli suurendamine jäätmekäitluse arengu kujundamisel ning seda läbi senisest veelgi tõhusama koostöö, mis hõlmab nii jäätmekäitlussektorit, riiki kui omavalitsusi.

Kuna käesoleval aastal on Eestis käsil jäätmekäitluse lähiaastate arengut suunava riigi jäätmekava 2014-2020 koostamine ning mitmete jäätmekäitlusalaste seaduste uuendamine, peab uus juhatus väga oluliseks koostöö tihendamist ettevõtete, riigi ja omavalitsuste vahel. Eesmärk on tagada kõigi osapoolte huvide kaitstus ning jätkusuutlik valdkonna areng. „Jäätmekäitluses on toimumas olulisi muutusi nii Eesti kui globaalsel tasandil, senine vajadus, leida jäätmetele kui probleemile lahendus, on asendumas jäätmete kui ressursi haldamisega. Eriti oluline on seejuures tihe koostöö muutusi vedava ettevõtluse ja reegleid loova avaliku sektori vahel”, tutvustas Urmo Heinam uue juhatuse sihte.

„Meie eesmärk on jõuda keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike lahendusteni läbi ausa konkurentsi tagamise. Selleks, et esindada veelgi tugevamalt jäätmekäitlusettevõtete huve, on meie üks prioriteet koondada liitu rohkem sektoris tegutsevaid ettevõtteid”, lisas senine juhatus esimees Aivar Lõhmus.