Eesti Jäätmekäitlejate Liidule valiti uus juhatus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2017.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse: Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kertu Tiitso (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS), Steve Vili (EcoPro AS ), Kalle Kikas (Kunda Nordic Tsement), Agu Remmelg (Ragn-Sells AS) ja Aivar Tihane (Eesti Energia AS). Juhatuse esimeheks valiti Kalle Kikas ja aseesimeheks Aivar Tihane.

Uue juhatuse eesmärk on jätkusuutlik jäätmekäitluse valdkonna areng, tuginedes ausale konkurentsile ja efektiivsele ressursikasutusele. Jäätmekäitluses jätkub tormiline areng, mistõttu peab juhatus jätkuvalt väga oluliseks prioriteediks koostöö tihendamist ettevõtete, riigi ja omavalitsuste vahel. „Jäätmekäitluses on toimumas olulisi muutusi nii Eesti kui globaalsel tasandil, senine vajadus, leida jäätmetele kui probleemile lahendus, on asendumas jäätmete kui ressursi haldamisega. Ühe näitena – Eesti on Euroopas esirinnas olmejäätmete ladestamise osakaalu vähendamisel, nüüd tuleb saavutada kvalitatiivne murrang jäätmetekitajate suhtumises ja jõuda põhjamaade tasemele liigiti kogumises ja ringmajanduses. Eesmärkide saavutamisel on ülimalt oluline tihe koostöö konkurentsitingimustes tegutseva ettevõtluse ja reegleid loova riigisektori vahel”, tutvustas Kalle Kikas uue juhatuse sihte.

Liidu juhatuse esimene ülesanne on EJKL strateegia 2015-2018 ja järgmise kahe aasta tegevuskava väljatöötamine, mille käigus määratakse liidu prioriteetsed tegevussuunad moodustatakse vastavad töögrupid.