Eesti Jäätmekäitlejate Liit kohtus Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitudega

Eesti Jäätmekäitlejate Liit

PRESSITEADE

05.09.2017

Eesti Jäätmekäitlejate Liit kohtus Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitudega

Eesti Jäätmekäitlejate Liit kohtus Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitude esindajatega ning arutati, milline näeb välja pealinna jäätmekäitluse korraldus järgmisel neljal aastal.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse liikmed rõhutasid kandideerijatele, et prioriteediks Tallinna jäätmekorralduses tuleks võtta jäätmete liigiti kogumise edendamine, mille eeldusteks on see, et jäätmete sortimine peab linnaelanikele olema mugav ning majanduslikult motiveeritud. See tähendab, et jäätmete mittesortimine peab olema tarbijale kallim kui jäätmete sortimine.

Lisaks rõhutasid jäätmekäitlejate esindajad, et Tallinna linn ei peaks asuma tegelema ettevõtlusega seal, kus eraettevõtted juba teenust pakuvad ning turg toimib. Ning ühtlasi toonitati, et Tallinna kui Eesti suurima omavalitsuse roll jäätmekäitluse korraldamisel ja järelevalve teostamisel peab olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

Kõikide kohalviibinud erakondade ja valimisliitude esindajate seisukohad kattusid jäätmekäitlejate omadega selles osas, et liigiti jäätmete kogumise soodustamine peab olema Tallinna linnajuhtide prioriteet. Lisaks rõhutati ühiselt, et jäätmekäitluse valdkond Tallinna linnas peab olema tulevikus läbipaistvam ning elanike teadlikust tuleb tõsta keskkonna säästmise küsimustes.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud ümarlaual osalesid Siim Kiisler (IRL), Rainer Vakra (SDE), riigikogu liige Yoko Alender (Reformierakond), Kristjan Mark (Keskerakond), ettevõtja Argo Luude (EKRE), Tiit Kruusalu (Vaba Tallinna Kodanik) ja Marko Mäll (Eestimaa Rohelised).

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal ning täna kuulub katusorganisatsiooni ligi 25 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevat ettevõtet üle Eesti. Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. 2008. aastal  võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liikmeks.