Eesti kõige kaasaegsem taarapaviljon

Tallinnas Männikul avati mõni päev tagasi uus Pihlaka Rimi, mille juures on ka Eesti kõige moodsam taaratagastuspunkt: see on tänapäevane taaragalerii, mille on disainimisel arvestatud nii erivajadustega inimestega kui ka ilu ja mugavusega: taaratagastuspunktis on kaldtee, vesi ja kanalisatsioon, moodne säästlik valgus jm. Moodsa taaragalerii rajanud ja ringmajanduse ning taaskasutusega igapäevaselt tegulev Moya OÜ kummutab oma müüti, et „kogu prügi läheb ühte autosse“ või ahju.

Vaata, kuidas näeb kõige moodsam taaraautomaat välja seestpoolt https://bit.ly/36pj7Ko

 „Valdkonnas ei räägi keegi enam ammu jäätmetest või jäätmekäitlusest: me räägime materjalidest, mida on võimalik uuesti ringlusse võtta. Moya eesmärk ongi leida kõikvõimalikke innovaatilisi ja ka paindlikke lahendusi ringmajanduse teostamiseks ja moodsaid lahendusi taaskasutustehnoloogiatele,“ sõnas Moya OÜ tegevjuht Tarmo Koreinik. „Me tegeleme tõesti igapäevaselt sellega, et inimestel oleks sortimine ja erinevate jäätmeliikide äraandmine võimalikult mugav ja lihtne: proovime kõik lahendused teha sellised, et need oleks kergesti ligipääsetavad, lihtsad mõista ning ka ilusad.“

„Võtame ka näiteks Eesti pandipakendisüsteemi, mis on paljudele riikidele eeskujuks – see ongi väga hästi sisse töötatud süsteem, mis väärib tunnustust. Omati arvan ma, et enamik Eesti inimesi ei tea näiteks, mis neist eraldi kogutud pudelitest ja purkidest edasi saab. Moya näiteks opereerib üle Eesti 85 pandipakendiautomaati, 65 kogumiskohas – me kogume aastas kokku 32 miljonit pakendit,“ lisas Tarmo Koreinik.

„Viimasel ajal räägitakse ringmajandusest üha enam, sest ka Eesti on võtnud nn jäätmepaketiga kohustuse minna samm-sammult üle ringmajandusele. Valdkonnas tegutsevate ettevõtete soov on, et see ei jääks ainult jutuks ja inimesed mõistaks, et jäätmed ei ole prügi, mis kaob nende silma alt koos prügiauto lahkumisega,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Ringmajandusettevõtete liidu üheks eesmärgiks on ringmajanduse mõtteviisi tutvustamine avalikkusele ja just seetõttu oleme ellu kutsunud reaalselt ringmajanduse edendamisega tegelevaid ettevõtteid tutvustavad ringsõidud meediale. Kuna ka Eestil on kohustus koguda liigiti olmejäätmeid, sh pakendeid, biojäätmeid ja teisi materjale tekkekohal ning suunata need ringlusse, näeme, et on oluline, et ka kõik inimesed, kes sordivad, teaksid, mis neist jäätmeist edasi saab ja mis on see „ringlus“, kuhu nad lähevad.“

Lihtsalt ja selgelt, mida tehakse pandipakendiga, mille Sa Eestis tagastad:

  • Klaas – läheb ümbertöötlemisele Järvakanti, kus on kaks klaasitehasest. Sulatatakse ümber ja tehakse uus klaas. Klaas on materjal, mida saab korduvalt taaskasutada uute klaastoodete valmistamiseks nii, et materjali kvaliteet säilib. Sulatatud klaasijäätmetest on võimalik teha uusi pudeleid ja purke, aga ka näiteks klaasvilla ja muid ehitusmaterjale.
  • Alumiinium – alumiiniumpurgid lähevad UK-sse, kus asub käitlustehas, mille kõige nõutavam kaup hetkel ongi Eestist kogutud alumiiniumpurk, sest see on puhas ja kvaliteetne tooraine. Alumiiniumi puhul on taaskasutusprotsess 95% efektiivsem kui taaskaevandamine.
  • Taaraplastik ehk PET on tervisele ohutu materjal ja hästi töödeldav – viiakse Lätti või Leetu plastitehastesse, kus see purustatakse ja sõelutakse, tehakse helves ja uus graanul, segatakse uue materjaliga ning suunatakse uuesti taaskasutusse, segatakse uue materjaliga.

Teised jäätmed, mida eraldi koguda:

a) Paberpakend liigub edasi peamiselt Skandinaaviasse, Baltikumi ja Lääne-Euroopasse.

b) Biojäätmed kompostitakse kohalikes jäätmekeskustes.

Innovaatilised taaraautomaadid:

MOMO (Moya Monitooringusüsteem) on Moya arendatud infosüsteem, mis on kogujale endale ja jaekaupmeestele igapäevaseks taaraautomaatide majandamise tööriistaks ja tuleb kaasa koos automaadiga. Süsteem näitab jooksvalt infot seadmete staatusest, statistikast, sobimatutest pakenditest, seisuminutitest ja annab välja mitmeid toetavaid raporteid.

Eestis toodetav iga pandipakendiga taara kannab ainulaadset koodi ning on tänu sellistele süsteemidele täpselt jälgitav, kas tagastatakse. Seetõttu on ka väga täpselt teada, mitu pudelit toodetutest tagastatakse ringlusesse.