EJKL PRESSITEADE: Arvo Sarapuu ettepanekut seaduseid rikkuda ei saa aktsepteerida

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU

PRESSITEADE, 21.03.2017

EJKL: Arvo Sarapuu ettepanekut seaduseid rikkuda ei saa aktsepteerida

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) taunib Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu väljaütlemist, et pealinnas Nõmme piirkonnas jäätmekäitlusteenust pakkuva Baltic Waste Management OÜ tegutsemine ilma selleks vajalikku luba omamata, on pisiasi.

„Eestis on jäätmekäitlusega tegelevatel ettevõtete tegevus hoolikalt reglementeeritud. Erinevate seaduste ja määrustega on kehtestatud tingimused nii jäätmete kogumiseks, vedamiseks kui käitlemiseks. See on vajalik, et tagada nõuetekohane ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlus. Seega on jäätmeloata teenindamine ränk rikkumine ja täiesti vastutustundetu on linnavalitsuse esindaja poolt öelda, et see on pisiasi,“ ütles EJKL-i liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

„Selline sõnum annab turule signaali, et seaduste järgimine pole vajalik ja kõik, kes soovivad jäätmeid vedada, võivad seda teha, ilma et neil oleks selleks vastav pädevus või nõuete täitmist tõendav jäätmeluba,“ lisas ta.

Rüütelmanni sõnul tekitab selliste erandite tegemine, kus üks jäätmeloata ettevõte võib linnas vabalt teenindada, mitmeid küsimusi. „Seda enam, et Arvo Sarapuu isiklikke ärihuve on meedias seostatud sellesama Baltic Waste Management OÜ-ga.“

Arvo Sarapuu viimastel päevadel tehtud avaldustest on seadustega vastuolus teinegi väljaütlemine, mis on seotud Tallinna linna munitsipaalprügiveofirma loomisega.

„Jäätmeseaduse ja riigihangete seaduse kohaselt ei saa kohalik omavalitsus anda jäätmeveo teenuse osutamise õigust otsustuskorras või sisetehinguga kohaliku omavalitsusega seotud ettevõttele. Jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks tuleb korraldada riigihange. Seega on plaan anda jäätmeveoteenus sisetehinguga munitsipaalprügiveofirma kätte järgmine potentsiaalne seaduse rikkumine,“ tõdes Rüütelmann.

1996. aastast tegutsev Eesti Jäätmekäitlejate Liit (www.ejkl.ee) on katusorganisatsioon 25-le jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevale ettevõttele. Liidu eesmärk on korraldada üleriigiliselt jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust, esindada oma liikmete ühishuve ning aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eestis. Liidu ettevõtete summaarne käive moodustab ca 70% jäätmekäitlusturu kogukäibest.

 

Lisainformatsioon:

Margit Rüütelmann
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht
Tel: 5130698
e-post: margit@ejkl.ee
www.ejkl.ee