EJKL ja EJKL KK töötasid välja ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendi

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) ja EJKL Kompetentsikeskus töötasid välja ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendi. Juhendi eesmärgiks on arendada ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumist ja suurendada jäätmete taaskasutamist.

Juhend on kättesaadav voldikuna SIIN!