EJKL jäätmekäitluse edendaja eriauhinna võitsid rehvidest rattahoidja valmistanud kooliõpilased

Pressiteade
25. märts 2010

EJKL jäätmekäitluse edendaja eriauhinna võitis rehvidest rattahoidja valmistanud kooliõpilased

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) andis neljandat korda välja Jäätmekäitluse edendaja auhinnad: kohaliku omavalitsuse tasandil said auhinna Kuressaare linn, Kaarma vald ja Pihtla vald. Üldhariduskoolidest võitis Mikitamäe Kool. Eriauhinna said 4 Tallinna Tehnikagümnaasiumi koolipoissi, kes Juss Tanveli eestvedamisel kasutatud rehvidest jalgrattahoidja valmistamise eest.

„Eesti Jäätmekäitlejate Liidu jäätmekäitluse edendaja auhinda anname välja juba 4 aastat,“ lausus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Aasta jäätmekäitluse edendaja auhinna eesmärk on väärtustada ja tunnustada inimesi, kes oma tööalase tegevusega on paistnud silma jäätmekäitluse arendamisel. Auhind antakse välja kolmes kategoorias: riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning töö eest laste ja noortega – üldhariduskooli kategooria. Sel aastal jäi välja andmata riigi tasandi auhind, kuid andsime eripreemia Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastele Juss Tanveli juhtimisel – väga huvitava mõtte eest kasutatud rehvide taaskasutamisel.“

2009.aasta jäätmekäitluse edendajad.
• Kohaliku omavalitsuse tasandil said auhinna Kudjapä Jäätmekeskuse ühise väljaarendamise eest Kuressaare linn, Kaarma vald ja Pihtla vald.
• Üldhariduskoolidest võitis Mikitamäe Kool. Väga tasavägises konkurentsis koolide vahel oli otsuse tegemine raske, kuna konkureerinud koolid on kõik väga keskkonnahoidlikud, taaskasutusvõimalusi kasutavad ja säästva mõtteviisiga. Mikitamäe Kooli võidu tagas taaskasutatavast materjalist valmistatud toodete väljund õpilasfirma kaudu.
• Eriauhinna said Tallinna Tehnikagümnaasiumi koolipoisid, kes Juss Tanveli eestvedamisel kasutatud rehvidest jalgrattahoidja valmistamise eest.

„Jäätmekäitluse edendaja auhinda annab Eesti Jäätmekäitlejate Liit välja alates 2006. aastast – traditsioon on pikk ning meil on välja kujunenud juba väga hea rutiin. Aasta lõpul küsib liit oma liikmetelt, kohalikelt omavalitsuselt, Keskkonnaametilt jt jäätmekäitlusega seotud asutustelt arvamust, kes on nende arvates viimase aasta jooksul silma paistnud jäätmekäitluse arendajana. Koolidel palume teada anda, millised on koolipere tegevused olnud säästliku tarbimise ja keskkonnahoidliku mõtteviisi propageerimisel, jäätmete taaskasutusvõimaluste tutvustamisel ning erinevate jäätmekäitluskampaaniate (vanapaberi kogumine, patareide kogumine jne) ja jäätmekäitlusteemaliste seminaride, ekskursioonide, viktoriinide jmt korraldamisel. Seejärel otsustatakse EJKL juhatuse koosolekul ühiselt, kes on auhinna väärilised,“ rääkis Margit Rüütelmann.

Jäätmekäitluse edendajad läbi aastate
Riigi tasand
2008 – Matti Viisimaa, Keskkonnaministeeriumi Info-jaTehnokeskus
2007 – Kalev Aun, Keskkonnainvesteeringute Keskus
2006 – Peeter Eek, Keskkonnaministeerium
Kohalikud omavalitsused
2008 – Ülle Mauer, Tartu LV
2007 – Tõnu Tuppits, Tallinna LV
2006 – Kuno Erkmann, Paikuse VV
Koolid
2008 – Konguta Kool
2007 – Kehtna Põhikool
2006 – Koonga Põhikool

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (www.ejkl.ee) asutati 1996. aastal mittetulundusühinguna 26 jäätmekäitluse alal tegutseva ettevõtte poolt. Eesti jäätmekäitlejate Liit on katusorganisatsiooniks 41 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevale ettevõttele. Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. Liidu ettevõtete summaarne käive moodustab enam kui 80% jäätmekäitlusturu kogukäibest. EJKL on Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liige alates 2008. aasta juunist.