EJKL, KA ja KKI ühine teabepäev, 24.05.2011

24.mail toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev, mille käigus tutvutakse üheskoos komposti tootmisega ja mai alguses avatud uue jäätmekütuse tootmisliini tööga.

Peale ringkäiku ettevõttes arutatakse probleeme, mis on otseselt seotud nii komposti tootmise kui jäätmekütuse tootmisega ning otsitakse ühiselt probleemidele lahendusi.

Lisaks arutatakse ka riikidevahelise jäätmeveoga seotud kitsaskohti.