EJKL korraldas konverentsireisi Münchenisse

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldas 15.-17.09.2010.a. jäätmekäitlusettevõtete esindajatele konverentsireisi Münchenisse. EJKL konverentsireisi toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.