EJKL: Lääne-Viru Jäätmekeskus tegeleb konkurentsi kahjustamise ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) palub konkurentsiametil uurida Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevust seoses konkurentsi kahjustamise ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega. Näiteks Vinni vallas tõuseb EJKLi hinnangul alates veebruarist jäätmeveo hind lõpptarbijale 17-100 protsenti.

„Omavalitsuste vahendustegevuse lubamine võeti küll viimase kohtuotsusega seadusest välja, kuid see toimub siiski, kuna kasutatakse ära seaduse jõustumise venimist, et konkursse välja kuulutada,” ütles Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Praegu on olukord selline, et omavalitsuste vahendamise tõttu tõuseb korraldatud olmejäätmeteveo teenuse hind lõpptarbija jaoks märkimisväärselt. Esimene näide selle kohta oli Põhja-Tallinn, nüüd siis Vinni. Sama skeemi järgi tunduvad minevat ka Tallinna teised piirkonnad ja Harjumaa omavalitsused, kus toimetab MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus. Kindlasti ei jää need viimasteks. Seetõttu otsustaski EJKL sekkuda.”

„Eesti Jäätmekäitlejate Liit on seisukohal, et MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevus Virumaa omavalitsustes on seadusevastane. Lääne-Virumaal on tekkimas oluline konkurentsimoonutus, mis tuleneb Jäätmekeskusele antavast tähtajatust ainuõigusest. Lääne-Viru Jäätmekeskuse tegevus kahjustab konkurentsi ning seepärast tegime konkurentsiametile ka vastava taotluse kujunenud olukorra uurimiseks,” rääkis Margit Rüütelmann.

„Lääne-Viru Jäätmekeskuse asutanud omavalitsused tahavad Jäätmekeskusele anda selliseid volitusi, mis muudavad Jäätmekeskuse vastavates valdades ja linnades ilma igasuguse konkurentsita ja määramata ajaks ainsaks korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaks,” selgitas Margit Rüütelmann. „Näiteks Vinni vallas on vallavalitsus sõlminud Jäätmekeskusega halduslepingu, läbi on viidud riigihange vedaja leidmiseks ja teenuseid kavatsetakse lõpptarbijale hakata osutama alates veebruarist. Lisaks sellele, et Jäätmekeskus on faktiliselt ainus Vinni vallas korraldatud jäätmeveo teenust pakkuv ettevõte, on ta selle õiguse saanud tähtajatult ja ilma konkurentsita. Analoogsed arengud on toimumas ka mujal, nt Rakvere linnas ja Sõmeru vallas.”

Margit Rüütelmanni sõnul on Vinni vallas hinnatõus lõpptarbijale mõne teenuse eest kuni 100%. „Vinni valla veebilehelt kättesaadavatest hinnakirjast nähtub, et praegusega võrreldes väheneb veebruaris veotasu üksnes 80-100liitrise ja 140liitrise konteineri tühjenduse puhul. rääkis Margit Rüütelmann. „Samas aga tõuseb kõikide ülejäänud konteinerite osas. Hinnalangus jääb vahemikku 0-17% ning hinnatõus jääb vahemikku 18-100% olenevalt konteineri suurusest. Võib eeldada, et samasugune hinnatõus tuleb ka Sõmeru vallas, arvestades seejuures mõnda aega tagasi Tallinna linnas toimunud hinnatõusu, kui Tallinna linn läks osaliselt üle analoogsele korraldatud jäätmeveo skeemile.”

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on asutatud Lääne-Virumaa omavalitsuse üksuste poolt, sellesse kuuluvad Tapa vald, Kadrina vald, Haljala vald, Vihula vald, Väike-Maarja vald, Laekvere vald, Tamsalu vald, Rakke vald, Rakvere vald, Vinni vald, Sõmeru vald, Kunda linn ja Rakvere linn.