EJKL õppereis Saksamaale, 30.05.-02.06.2010

Komposti tootmise klastri eelprojekti raames toimub 30.maist.-02.juunini õppereis Saksamaale. Õppereisil osalevad kõik projekti partnerid ja projekti meeskond.

Õppereisi aitab korraldada Euroopa Komposti Koostöövõrgustik – ECN.

Õppereisi käigus külastatakse komposti tootmisega tegelevaid ettevõtteid ja tutvutakse erinevate tehnoloogiatega komposti tootmisel.

Õppereisil saadakse ülevaade biolagunevate jäätmete käitlusele esitatavatest nõuetest ja kompostile esitatavatest kvaliteedinõuetest.

Õppereisi üks oluline teema on ettevõtete vaheline koostöö komposti turustamisel.