EJKL PRESSITEADE: Riigikogu keskkonnakomisjoni, Keskkonnaministeeriumi ja 14 jäätmekäitlusettevõtte esindajad tutvuvad Iirimaal parimate praktikatega jäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse

PRESSITEADE
19.04.2017

Riigikogu keskkonnakomisjoni, Keskkonnaministeeriumi ja 14 jäätmekäitlusettevõtte esindajad tutvuvad Iirimaal parimate praktikatega jäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel

19.-22. aprillini viibivad Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Riigikogu keskkonnakomisjoni ja Keskkonnaministeeriumi esindajad ühisel välisvisiidil Iirimaale.

Eesti delegatsiooni võõrustavad Eesti Suursaatkond Dublinis, Iirimaa Jäätmekäitlejate Liit ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega tegelev organisatsioon REPAK.

Delegatsiooni koosseisus on neljateistkümne jäätmekäitluse ning taaskasutamisega tegeleva ettevõtte esindajad s.h. Väätsa Prügila AS, Kunda Nordic Tsement AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Ragn-Sells AS, Uikala Prügila AS, Green Marine AS, Eesti Keskkonnateenused AS, kokku 34 oma ala spetsialisti.

Riigikogu keskkonnakomisjoni poolt osaleb kolm parlamendiliiget ja esindatud on kõik koalitsioonierakonnad (Keskerakond, IRL ja SDE).

Keskkonnaministeeriumi esindab keskkonnakorralduse ja jäätmekäitluse valdkonda kureeriv asekantsler.

Tallinna linna poolt sõidavad kaasa Tallinna Jäätmekeskuse ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS (endine Tallinna Prügila) juhid.

Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele sihtarvud, mille kohaselt aastaks 2020 tuleb korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, plastist ja klaasist.

„Veel mõni aasta tagasi võisime tõdeda, et korduskasutamine ja jäätmete materjalina taaskasutamine suureneb Eestis 1-2% aastas. Kui 2014.a. korduskasutati või võeti materjalina taaskasutusse 32-33%, siis 2015.a. ametlikele andmetele tuginedes vähenes see protsent 29%-ni“, märkis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Aivar Lõhmus.

Keskkonnaameti esialgsel hinnangul langes jäätmete materjalina taaskasutamine eelmisel aastal veelgi.

Iirimaal toimib alates 2012.aastast jäätmekäitluses vaba turg ja juba 2014.aastaks oli korduskasutus ja materjalina taaskasutamine tõusnud 45%-ni. Seega on iirlased Euroopa Liidu sihtarvu saavutamisele väga lähedal.

„Tänaseks on kõikidele osapooltele saanud selgeks, et Eesti 2020. aastaks praeguste arengute raames Euroopa Liidu poolt seatud sihtarve ei täida“, tõdes Aivar Lõhmus.

Riigikogu keskkonnakomisjoni, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ühisvisiidi eesmärk on saada kogemusi ja leida uusi toimivaid lahendusi, et korduskasutus ja jäätmete materjalina taaskasutamise trend pöörata Eestis kiire kasvu suunas.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal ning täna kuulub katusorganisatsiooni ligi 25 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevat ettevõtet üle Eesti. Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. 2008. aastal  võeti Eesti Jäätmekäitlejate Liit vastu Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liikmeks.