EJKL: Tallinna linna uus süsteem kergitab jäätmeveo hindu kuni 57%

1.märtsist hakkavad Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas kehtima uued, Tallinna linna poolt kehtestatud jäätmeveo teenustasud. Samade hindade kehtestamine kogu Tallinnas tähendaks kliendi jaoks kohati isegi 57% hinnatõusu.
Alates 1. märtsist rakendab Tallinna linn Põhja-Tallinna piirkonnas uut süsteemi, kus linn ostab sisse käitlusteenuse ja veoteenuse, lisab administreerimiskulu ja seejärel kehtestab elanikule hinna. Tallinnal on soov hakata uut süsteemi rakendama üle kogu linna väites, et see toob kaasa hinnalanguse klientidele. Tegelikkus on aga teine.

„Eesti Jäätmekäitlejate Liit on teinud arvutused ja võrrelnud Põhja-Tallinna piirkonnas kehtestatud segaolmejäätmete mahutite tühjendus- ja äraveoteenustasude hindu Tallinna teiste piirkondade hindadega. Näiteks Lasnamäe piirkonnas nr 10 tähendaks samade hindade kehtestamine kuni 57% hinnatõusu, Nõmmel oleks hinnatõus kohati kuni 51%, ütles Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Keskmiselt tõuseks jäätmeveo hind Lasnamäel kokku 29% ja Nõmmel 25%. Hinnatõus puudutaks ka Pirita, Mustamäe ja Kesklinna piirkondi.”

Ühtlasi näitavad arvutused jäätmete käitlusele ja veole, et näiteks Põhja-Tallinna puhul, kus on peamiselt 800 l mahutid, jääb ca 42% vahendusrahadest linnale kätte.

„On selge, et tarbija jaoks linnapoolne teenuste vahendamine ja dubleerimine lisaväärtust ei loo,” ütles Eesti Jäätmekäitlejate Liidu aseesimees Agu Remmelg. „Kõige parem oleks, kui kõik jääksid jäätmeveo teenuse pakkumisel oma liistude juurde ja et hind rakenduks otse tarbijale vastavalt talle osutatud teenustele.”

Jäätmevedajatele jääb arusaamatuks ka linna argument hoida uue süsteemiga kontrolli all tühisõitude, lukkude avamiste jms eest raha küsimine, sest see on ju ka eelnevalt olnud linna õigusaktidega reguleeritud. Jäätmevedajad on teinud oma pakkumisi tulenevalt linna poolt kehtestatud tingimustest ja õigusaktidest.

„Praegust olukorda vaadates ei käitu linn ise kuidagi teisiti kui äriettevõte. Erinevus on ainult selles, et majandustegevuseks võtab linn oluliselt kõrgemat marginali võrreldes äriettevõttega. See on võimalik kuna konkurents linnaettevõtte jaoks puudub,” ütles Eesti Jäätmekäitlejate Liidu aseesimees Argo Luude.