EJKL üldkoosolek 2012

30. märtsil toimus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek.

Eelmisel aastal otsustas liidu üldkoosolek täiendada liidu põhikirja auliikme staatuse omistamise võimalusega. Liidu juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku anda EJKL auliikme staatus Taidus Aavele, kes on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu asutajaliige, olnud pikka aega liidu juhatuse esimees ja on valitud ka praegusesse juhatuse koosseisu.

Üldkoosolek kinnitas liidu 2011.a. maj.aasta aruande ning 2012.a. liikmemaksud ja eelarve.

Ülo Peets Koolituskolleegiumist tutvustas “EJKL strateegia ja tegevuskava 2012 – 2014”. Dokumendile andis oma heakskiidu liidu üldkoosolek.

Lisaks andis Margit Rüütelmann üldkoosolekule ülevaate Jäätmete Taaskasutusklastri 2011.a. tegevustest ja tulemustest.