ERMEL ARVAMUS Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamis-kavatsuse eelnõu kohta

MTÜ Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (edaspidi ERMEL) arvamus jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõu (edaspidi VTK) kohta. 

ARVAMUS