ERMEL liikmete tagasiside küsitlus 2021. aasta kohta
Näiteks praegu on prügilate nõupidamised toimunud veebis ning füüsilise kohtumisena on toimunud strateegia nõupidamised.