Hiiumaal toimus õpetajate koolituspäev ringmajandusest

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas 2021. aasta augustis kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Kokku paigaldati üle Hiiumaa 37 jäätmete sorteerimisjaama kaheksasse kooli. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde.

Projekti osa on ka kõikide seotud inimeste koolitamine, miks ja kuidas õigesti olmejäätmeid sortida. 14. septembril toimuski Kärdla kultuurimajas koolitus õpetajatele, kus räägiti liigiti kogumisest ja jäätmete materjalina ringlussevõtust.

Õpetajate koolituspäeval rääkis ERMELi tegevjuht Margit Rüütelmann sellest, mis on ringmajandus ning miks on õige sortimine ja liigiti kogutud jäätmete materjalina ringlusesse suunamine ringmajanduse eelduseks. Samuti tutvustas Margit õpetajatele kogu projekti tagamaid ja eesmärke – jõuda üle Eesti koolides ühtse jäätmete liigiti kogumise süsteemini ning muuta lastele õige teguviis harjumuspäraseks.

Hiiumaa vallavalitsuse jäätmespetsialist Kadri Aljas tutvustas jäätmekäitluskorraldust Hiiumaal: missuguseid jäätmeid on võimalik ära anda jäätmepunktides, missugused missugused on Hiiumaa erisused jäätmekorralduses. Näiteks kogutakse Hiiumaal klaaspakendid muust pakendist eraldi – see on väga õige süsteem, sest nii on võimalik klaasi, mis on lõputult taaskasutatav materjal, kõige paremini ringlusse suunata. Hiiumaa erisusteks on veel ka näiteks see, et vanapaberi ja kasutuskõlbmatu tekstiili kokku kogumine toimub avalikes pakendipunktides.

Steve Villmann Eesti Keskkonnateenustest rääkis ja näitas jäätmekorraldusest vedaja vaatevinklist: missugune on õige sortimine ning mis juhtub siis, kui konteiner sisaldab valesid jäätmeid.

Alder Harkmann Eesti Pakendiringlusest tutvustad õpetajatele pakendite eraldi sortimise eeliseid – vaid nii on võimalik võtta ringlusse võimalikult palju materjale uuesti – ning rääkis ka sellest, mida eri materjali pakenditest teha on võimalik.

Kuulama tulnud õpetajad olid väga tänuväärsed kuulajad ning küsisid väga spetsiifilisi küsimusi: missuguseid jäätmeid tohib missugustesse konteineritesse panna ning miks. Küsiti ka „raskeid“ küsimusi – näiteks seda, mida on võimalik teha tekstiilijäätmetega. Kahjuks on vastus üle Euroopa ja ka üle maailma hetkel ühesugune: meil ei ole häid lahendusi tekstiilijäätmete ringlussevõtuks. Tekstiilijäätmete vähendamise ainsaks võimaluseks on hetkel tarbida võimalikult vähe ja võimalikult kvaliteetselt.

Koolituse lõpus arutati üheskoos ka võimalust hakata Hiiumaa koolides õppetöö osana biojäätmeid kompostima. Õpetajate sõnul haakuks komposti valmistamise teema kuuenda klassi programmiga, kus räägitakse muldadest, seal leiduvatest toitainetest jne. Biojäätmete kompostimise projekt nõuab aga täpsemat läbimõtlemist – juba näiteks see detail, kas kompostitakse vaid õpilaste biojäätmeid või ka köögijäätmeid – ning sellega minnakse edasi samm-sammult.

Järgmisena on plaanis koostöös Eesti Keskkonnaametiga viia koolitused läbi kõikidele Hiiumaa kooliõpilastele.

Projekti toetasid Eesti Ringmajandusettevõtete liidu (ERMEL) liikmesettevõtted, Hiiumaa vald ning Hiiumaa kohalikud ettevõtted. Vaata galeriid sortimisjaamade paigaldamisest: https://drive.google.com/drive/folders/1Y0oe2CsZtgmW-5rox9AZR6Nd0FVfZXYM

Projekti toetasid:

EJKL Kompetentsikeskus MTÜ        Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Eesti Pakendiringlus OÜ                  Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ

Eesti Keskkonnateenused AS          Ragn-Sells AS

Epler&Lorenz AS                               Enefit Green AS

EcoPro AS                                          Mullaabi OÜ

Hiiumaa Jäätmejaam OÜ                RVM Systems OÜ

COOP Hiiumaa                                  Hiiumaa Ettevõtjate Liit