Ilmus EJKL/EJKL KK uudisleht nr 5

Ilmus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT nr 5, mis on ühtlasi ka 2017. aasta viimane uudisleht.

Uudislehest leiate:

  • Sündmused 2018
  • Toimus Jäätmepäev 2017
  • Teemapõhised külastuspäevad
  • EJKL suvepäevad
  • EJKL ja EJKL Kompetentsikeskus töötasid välja ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendi
  • Loodi võimalus sertifitseerida reoveesettest toodetud komposti
  • Rahvusvaheline koostöö
  • Eesti delegatsioon osales rohe- ja ringmajanduse messil ECOMONDO 2017
  • Eesti jäätmekäitlusettevõtete esindajad külastasid EXPO-2017 ja kohtusid Kasahstani kolleegidega
  • Eesti Jäätmekäitlejate Liit kohtus Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitudega

Uudisleht on kättesaadav lingil – http://www.ejkl.ee/uudisleht/

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.