Ilmus EJKL/EJKL KK uudisleht nr 3

Ilmus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT nr 3, mis on ühtlasi ka 2016. aasta viimane uudisleht.

Uudislehest leiate:

  • EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse pakutavad koolitused
  • Eesti Jäätmekäitlejate Liit tähistas 20. aastapäeva
  • EJKL Kompetentsikeskus/Rohemajanduse klaster tutvustas Euroopa klastrite konverentsil 2016 oma kogemust
  • Euroopa Komisjon viis läbi uuringu „Resource efficient use of mixed waste“
  • Eestit külastas Aacheni ülikooli delegatsioon
  • Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas turumajandusliku jäätmekorralduse parimate parktikatega
  • Eesti delegatsioon osales rohe- ja ringmajanduse messil ECOMONDO 2016

Uudisleht on kättesaadav lingil – http://www.ejkl.ee/uudisleht/

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.