Jäätmeloa taotluse koostamise juhend

Isikute jäätmekäitlustegevused või jäätmete tekitamine on reguleeritud jäätmeloaga. Jäätmeluba on haldusakt, mille annab Keskkonnaamet ning mis annab loa omajale õiguse üheks või mitmeks jäätmekäitlustegevuseks või jäätmete tekitamiseks.

Selleks, et tõsta jäätmeloa taotluste kvaliteeti ja vähendada taotluste menetlusaegu on Keskkonnaamet on välja andnud jäätmeloa taotluse koostamise juhendmaterjali.