Klastri partnerid

Jäätmete Taaskasutusklastris osaleb 21 partnerit.

Klastri partnerite hulgas on jäätmete taaskasutamise sektori võtmeettevõtted – Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, ATI Grupp OÜ, Epler&Lorenz AS jne.

Klastrisse kuulub ka Eesti üks suuremaid ehitusmaterjalide tootjaid rahvusvahelisse kontserni HeidelbergCement Groupi kuuluv Kunda Nordic Tsement AS ning teedeehitusettevõte ja tee-ehitusmaterjalide tootja Lemminkäinen Eesti AS.

Teadus- ja haridusasutustest on klastri tegevusse kaasatud:

 • Eesti Maaülikool
 • Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut
 • Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus

Klastri partnerite-ettevõtete põhilised tegevusvaldkonnad ja teenused- tooted on alljärgnevad:

 • Epler &Lorenz AS – ohtlike jäätmete kogumine, jäätmete kütuste valmistamine, liigiti kogutud jäätmete kompostimine.
 • Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS – jäätmete ladestamine, jäätmekütuse valmistamine, komposti tootmine.
 • Uikala Prügila AS – jäätmete ladestamine, jäätmekütuse valmistamine, komposti tootmine, ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja sortimine.
 • Ecocleaner Sillamäe OÜ – jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine, jäätmekütuse tootmine.
 • Bilkker OÜ – komposti tootmine.
 • Väätsa Prügila AS – jäätmete vedu ja ladestamine, komposti tootmine, ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja sortimine.
 • Amestop OÜ – jäätmete ladestamine, komposti toomine, ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja sortimine.
 • Ragn-Sells AS – jäätmete kogumine, komposti tootmine, ehitus-ja lammutusjäätmete kogumine, 2011.a. käivitub jäätmekütuse tootmine.
 • Paikre OÜ – jäätmete ladestamine, komposti tootmine, ehitus-ja lammutus-jäätmete kogumine ja sortimine.
 • Prügimees OÜ – jäätmete kogumine ja vedu (s.h. liigiti kogutud biolagunevate jäämete, vanapaberi ja pakendijäätmete, ehitus-ja lammutus-jäätmete kogumine ja vedu jne).
 • Eesti Keskkonnateenused AS – jäätmete kogumine ja vedu (s.h. liigiti kogutud biolagunevate jäämete, vanapaberi ja pakendijäätmete, ehitus-ja lammutusjäätmete kogumine ja vedu jne), sortimine.
 • Kunda Nordic Tsement AS – klinkri ja erinevate tsementide tootmine, jäätmete kütuste kasutamine.
 • EcoPro AS – komposti toomine, ohtlike jäätmete käitlemine.
 • Saaremaa Prügila OÜ – jäätmemajanduse koordineerimine.
 • Lemminkäinen Eesti AS – teedeehitus, teedeehitusmaterjalide kaevandamine.
 • ATI Grupp OÜ – ehitus- ja lammutusjäätmete sortimine, purustamine, sõelumine ja nendest toodete valmistamine.
 • Slops OÜ – ehitus- ja lammutusjäätmete sortimine, purustamine, sõelumine ja nendest toodete valmistamine.
 • NTM Baltic OÜ – veotranspordi pealisehitiste tootmine.