Jäätmekäitlusalane konverents Siguldas, 27.-28.01.2011

27.jaanuaril toimub Siguldas jäätmekäitlusalane konverents, mis jätkab 2009.a. katkenud Eesti, Läti ja Leedu jäätmekäitlusettevõtete liitude traditsiooni kord aastas kokkusaada ning arutada jäätmekäitlusega seotud probleeme ja otsida üheskoos lahendusi.
Viimane ühine üritus toimus 17.-18.01.2008.a. Riias.

Siguldas toimuva konverentsi peamine teema on jäätmete taaskasutamine ja nendest toodete valmistamine.

Uus jäätmeseadus annab Läti jäätmekäitlusele uue suuna ja seab uued eesmärgid. Võtmesõnad on siinkohal liigiti kogumine, taaskasutamine ja jäätmetest valmistatud tooted.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on algatanud projekti “Jäätmete Taaskasutamise Klaster”, mille üheks eesmärgiks on jäätmete võimalikult suures mahus taaskasutamine ning jäätmetest kvaliteedinõuetele vastavate ja sertifitseeritud toodete valmistmine ja turustamine.

28.jaanuaril on kõikidel konverentsil osalejatel võimalus külastada Daibe prügilat, mille haldajaks on Põhja-Vidzeme regionaalne jäätmekäitlusettevõte ZAAO.