Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodide üleminekutabel

17.detsembril 2011.a. jõustus Vabariigi Valitsuse määrus “Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistu”, millega muudeti toimingute koode.

Keskkonnateabe Keskus on koostanud jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodide üleminekutabeli, mis on abiks jäätmekäitlejatele aruannete koostamisel.

Keskkonnaamet väljastab jäätmekäitlusettevõtetele jäätmelubasid ja litsentse juba sel aastal (2012) uute koodidega, kuid aruandeid tuleb esitada vanade koodide alusel.

Määruse kohaselt esitatakse jäätmealase tegevuse aruanded vastavalt Jäätmeseaduse § 117 lõikele 1 kooskõlas käesoleva määrusega esmakordselt 2013. aastal toimunud tegevuse kohta.
Üleminekutabeli leiate siit.