Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid sõidavad Taani

08.-10.juunini toimub EJKL projekti “Jäätmete Taaskasutusklaster” raames klastri partnerite õppereis Taani.
Reisi käigus külastatakse Taani jäätmekäitlusalast pädevuskeskust DAKOFA ning mitmeid ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusega tegelevaid ettevõtteid.
Külastatavate ettevõtete hulgas on ka selliseid ettevõtteid, kes käitlevad-taaskasutavad ehitus-ja lammutusjäätmeid, mida täna Eestis veel ei taaskasutata vaid ladestatakse prügilatesse.

Reisil osalevad klastri partnerid – ettevõtted, kes tegelevad ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusega, Ott Talvik Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudist ning projekti tegev-ja arendusjuht Margit Rüütelmann.