Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel on valminud juhendmaterjal „Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus“.

Põhitöö juhendmaterjali koostamisel tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid Katrin Vene ja Grethe-Johanna Ploompuu.

Algatus juhendmaterjali uuendamiseks tuli Tartu Ülikooli Kliinikumi majandusteenistuse keskkonnaosakonnalt. Seni kehtinud juhendmaterjal pärineb aastast 2001 ja koostati Taani ekspertide poolt. Juhendmaterjal on tänaseks vananenud, seaduseid on muudetud ning nõuded on teised.

Juhendmaterjali „Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus“ eesmärk on pakkuda Eesti tervishoiuasutustele suuniseid, kuidas tuleks neis asutustes jäätmetega tegeleda.

Tervishoiuasutuste alla kuuluvad nii suured haiglad kui ka väikesed hambaarstikabinetid. Seega on juhendmaterjali järgimine soovituslik olenemata suurusest kõigile asutustele, kus osutatakse tervishoiu teenust.

Valmiva juhendmaterjali vaatas üle ja kooskõlastas Terviseamet.

Juhendmaterjal on avalikult kasutamiseks kättesaadav SIIN