Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja EJKL ühine teabepäev, 13.10.2011

13. oktoobril toimub Kunda Nordic Tsemendis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev, mille käigus tutvutakse jäätmekütuste kasutamisega tsemendi tootmises.

Peale ettevõttega tutvumist toimub arutelu järgmistel teemadel:

1. R1 ja R5 koodide kasutamine tsemendi tootmisprotsessis jäätmekütuse põletamisel.
2. Keskkonnanõuete teema jäätme (kompleks-) lubades.
3. Ilma lubade ja litsentsideta tegutsemine (näited elektroonikaromude, ehitus-jalammutusjäätmete jne käitlemise vallast).