Komposti tootmise seminar, 18.mai 2011

18.mail toimub hotellis Meriton (Paldiski mnt 4) komposti toomise seminar-ümarlaud.
Seminari korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit projekti „Jäätmete Taaskasutusklaster” raames.
Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Päeva esimene pool on pühendatud komposti tootmisele, kasutatavatele tehnoloogiatele ja sellega seotud probleemidele.
Esinevad Dr Joachim Brummack Dresdeni Tehnikaülikoolist ja Dr Jacques Fuchs Šveitsi Uurimisinstituudist FiBL.
Päeva teisel poolel on aga teemaks Eesti muldade olukord ja komposti kasutamise võimalused.

Päeva esimese poole ettekanded on inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde. Päeva teise poole ettekanded on eesti keeles ja väliskülalistele tõlgitakse inglise keelde.

PÄEVAKAVA

9.00 – 9.10 Welcome.

9.10 – 10.40 Technological problems in modern composting sites.
Overview of composting technologies.
Problems in using aerobic static reactors (and similar solutions).
Dr Joachim Brummack
Technische Universität Dresden

10.40 – 11.00 Questions and discussion.

11.00 – 11.30 Coffee.

11.30 – 13.00 Composting status in Switzerland
Small scale and decentralized composting.
Monitoring and certifying of composting sites. Benefits from utilization of compost.
Dr Jacques Fuchs
The Research Institute of Organic Agriculture FiBL Switzerland

13.00 – 13.20 Questions and discussion.

13.20 – 14.15 Lunch.

Situation in Estonia.

14.15 – 14.45 Estonian soils and the role of composts in soil fertility management
Alar Astover, Helis Rosnner, Estonian University of Life Scineces.

14.45 – 15.15 Separate collection of biowaste vs mixed municipal waste.
Production of compost from separately collected biowaste.
Use of bio-waste from mixed municipal waste.
Problems and challenges.
Allan Pohlak, Tallinna Prügila AS

15.15 – 15.30 Use of compost in organic farming.
Sirli Pehme, Research Centre of Organic Farming
15.30 – 16.00 Discussion on possibilities to use compost in agriculture,
maintenance of green areas and road construction works.
Questions.