Koolitus „ Ehitus- ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine”, 30.11.2016

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.novembril koolituse teemal:
EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETEST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE.
Kvaliteedinõuded, nõuetele vastavuse hindamine, materjalist proovide võtmine.

Koolituse toimumiskoht: Väike-Paala 1, 5.korrus.

Koolituse KAVA:

 • Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine Eestis – nõuded õigusaktides, taaskasutamise, sh ringlussevõtu ja lakkamise tingimused.
  Pille Aarma, Keskkonnaministeerium
 • Ehitus-ja lammutusjäätmed – jäätmeluba ja registreerimistõend.
  Reet Siilaberg, Keskkonnaamet  
 • Ülevaade teedeehituses kasutatavatest materjalidest. Täitematerjalidele (s.h taaskasutatavatele täitematerjalidele) esitatavad nõuded. Täitematerjalidest proovivõtt ja laborianalüüsid.
  Kristjan Lill, TTÜ Teedeinstituut
 • Täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine.
  Aleksandr Podgornov, Teede Tehnokeskus AS
 • Kontroll ettevõtete tegevuse üle. Illegaalsed käitlejad.
  Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon

Koolitusel osalemistasu on 85 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.