KOOLITUS „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine” – 29.september

29.septembril korraldame Tallinnas koolituse  Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“. 

Koolituse täpsest toimumiskohast teavitame täiendavalt.

Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest.

 

KOOLITUSE KAVA

Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium

Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon  

Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS

Pakendite üle arvestuse pidamine ja pakendiaruannete esitamise kohustus. Pakendiaruannete audiitorkontroll. Tarmo Rahkama, vandeaudiitor, 
Grant Thornton Baltic OÜ

 

Koolitusel osalemine maksab 75 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818,marit@recycling.ee.